Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
21/01/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г., № 302-01-1, внесен от МС на 02.01.2003 г.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г., № 302-01-1, внесен от МС на 02.01.2003 г.
  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 16 януари 2003 г., на което обсъди Законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г., внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взеха участие зам.-министърът на земеделието и горите г-н Нихат Кабил и експерти. Законопроектът беше представен от г-н Кабил.
  Проектозаконът е разработен въз основа на европейското законодателство, което включва консолидирана версия на Регламент 571/88 и последвалите изменения относно организирането на европейски анкети за определяне структурата на земеделските стопанства.

  Народните представители Радослав Илиевски, Стоян Кушлев, Владислав Костов, Евдокия Манева, Венцислав Върбанов, Георги Юруков и Ангел Тюркеджиев, като изразиха принципната си подкрепа на законопроекта, се обединиха в мненията си, че същият се нуждае от редакционни поправки, които те ще имат възможност да направят в периода между двете гласувания.
  След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделето и горите прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г., № 302-01-1, внесен от Министерския съвет на 2.01.2003 г.
  Това становище е прието с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма.
  Форма за търсене
  Ключова дума