Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 24/11/2020


Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/11/2020, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 10.11.2020 г. – второ гласуване.
Комисия по бюджет и финанси
24/11/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
Допълнение към второто гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021г.,
№ 002-01-59/ 29.10.2020г.