Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 25/09/2019


Комисия по икономическа политика и туризъм
25/09/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19 август 2019 г. -- за първо гласуване.
3 Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Христова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
5. Обсъждане и гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерски съвет на 6 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
6. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 25 септември 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Актуални въпроси към Министъра на младежта и спорта на основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

2. Проект на Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев на 5 септември 2019 г. - приет на първо гласуване в зала на 18.09.2019 г.

3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.-първо гласуване.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-56, внесен от г-жа Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.-първо гласуване.
5. Разни
От Ръководството
четвъртък, 26/09/2019


Комисия по здравеопазването
26/09/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 26.09.2019 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. № 902-00-16, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.

2. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. № 902-00-17, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.