Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/05/2004
I. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
5. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.
6. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.
7. Актуален въпрос от н.п. ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ, БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно скандалният случай на подписване на предварителен договор за продажба на жилищен блок № 156 в столичния ж.к. "Дружба".
8. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно въвеждането на винетни такси за всички пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация по чл. 10 а, ал. 7, т. 1 и 2.
9. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно контрола, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството упражнява върху фирмите, получили лиценз за извършване на строителен надзор.
10. Питане от н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно завършването на автомагистрала Тракия.
11. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.


II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно повишаване на цените на телефонните услуги.
4. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.


III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно въвеждане на стандарти (системи) за управление на качеството и изграждане на нова организационна култура в малките и средните предприятия.
3. Питане от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно продажбата на пакет акции на Параходство "Българско речно плаване" ЕАД Русе, съставляващ 29,95% от капитала на дружеството на фондовата борса, без наличието на приета от Министерски съвет и одобрена от Народното събрание стратегия за приватизация на дружеството.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно състоянието и бъдещето на НИТИ - ЕАД, гр. Казанлък.


IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.


V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно повишаване на надеждността на охраната на АЕЦ "Козлодуй".
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи при привеждане в изпълнение на наложените от съда наказания лишаване от свобода.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно здравното и пенсионно осигуряване на определена категория държавни служители в Министерството на вътрешните работи.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.
5. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно подобряване на обслужването на гражданите при регистрация на закупен автомобил в КАТ.


VI. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно достъпа до пълната информация, свързана с поетите ангажименти на България във временно затворените глави от преговорите с Европейския съюз.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно преговорите по глава "Конкуренция".


VII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършения извънпланов вътрешен одит на Българската национална телевизия от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.
2. Питане от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно изпълнение на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Валутния закон.
3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно договора с "Краун Ейджънтс".


VIII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно политиката на правителството в отношенията с арабските страни и в частност: назначаване, служебна дейност на Венцислав Кънев.
4. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.


IX. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно инцидента с 14-годишния Венцислав Христов, сирак от дом за превъзпитание "Г.С.Раковски" в с. Пелатиково.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нередности при приема на чуждестранни студенти в български висши училища.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
5. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на разпоредбите на ПМС № 130 от 18.06.1996 г.
6. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите в България.


X. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
2. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно бъдещото преструктуриране на Националния център по наркомании.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
5. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно работата на Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия.


XI. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА относно решението за кораба "Радецки".
2. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.


XII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.


XIII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.


XIV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.


XV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народните представители Йордан Соколов и Стефан Мазнев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Иванов и Кина Андреева;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 8 актуални въпроса от народните представители Росица Тоткова, Стойчо Кацаров, Димитър Игнатов, Димитър Камбуров, Димитър Камбуров и Теодора Константинова, и Васил Паница; на 4 актуални въпроса и питания с писмен отговор от народните представители Петър Димитров, Румяна Георгиева, Стойчо Кацаров, и Васил Василев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков и на питане от народните представители Панайот Ляков и Стефан Мазнев.
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева - на 19 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Евдокия Манева, Владислав Костов, Мария Стоянова, Елиана Масева, Петър Жотев, Стойчо Кацаров, Благой Димитров, Росица Тоткова, Екатерина Михайлова, Веселин Черкезов, Кина Андреева, Евгени Чачев, Васил Паница и Стефан Мазнев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат:
- отговора на актуален въпрос от народните представители Димитър Абаджиев и Теодора Константинова към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Георги Юруков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Христина Христова и министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Форма за търсене
Ключова дума