Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/05/2004
I. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно достъпа до пълната информация, свързана с поетите ангажименти на България във временно затворените глави от преговорите с Европейския съюз.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно преговорите по глава "Конкуренция".


II. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.
6. Актуален въпрос от н.п. ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ, БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно скандалният случай на подписване на предварителен договор за продажба на жилищен блок № 156 в столичния ж.к. "Дружба".
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно въвеждането на винетни такси за всички пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация по чл. 10 а, ал. 7, т. 1 и 2.
8. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно контрола, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството упражнява върху фирмите, получили лиценз за извършване на строителен надзор.
9. Питане от н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно завършването на автомагистрала Тракия.
10. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно откриване на граничен контролно-пропусквателен пункт по пътя Гоце Делчев - Драма.


III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно нарушения при прехвърляне на инвестиционни бонове от Център за масова приватизация.
3. Питане от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно продажбата на пакет акции на Параходство "Българско речно плаване" ЕАД Русе, съставляващ 29,95% от капитала на дружеството на фондовата борса, без наличието на приета от Министерски съвет и одобрена от Народното събрание стратегия за приватизация на дружеството.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно състоянието и бъдещето на НИТИ - ЕАД, гр. Казанлък.


IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно продажба на частна фирма на Дом на отбраната - гр. Стара Загора.
3. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и право осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно закупуване на 2 авиационни двигателя РД-33 за изтребители МиГ-29.


V. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно изпълнение на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Валутния закон.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно договора с "Краун Ейджънтс".
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно финансиране на основните ремонти на малките болници в страната, чието имущество е 100% общинска собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно затварянето на глава "Бюджети и финансови въпроси".


VI. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно политиката на правителството в отношенията с арабските страни и в частност: назначаване, служебна дейност на Венцислав Кънев.
4. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.


VII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
9. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприемане на мерки от Министерството на земеделието и горите в област Монтана за реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и за пълното прилагане на закона спрямо заличените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно предоставените кредити от Фонд "Земеделие" по програмата САПАРД на "СЕВЕРАГРО" ООД - Разград.


VIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно инцидента с 14-годишния Венцислав Христов, сирак от дом за превъзпитание "Г.С.Раковски" в с. Пелатиково.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нередности при приема на чуждестранни студенти в български висши училища.
4. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на разпоредбите на ПМС № 130 от 18.06.1996 г.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите в България.
6. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно въвеждане на вероучение в учебните програми като задължително избираем предмет.
7. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно въвеждането на изискването за общ успех в дипломите за завършено средно образование.


IX. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.
4. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно състоянието на специализираните домове за деца и юноши.


X. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България по глава "Култура и аудиовизия" от преговорите с Европейския Съюз.


XI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.


XII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин и нейното изпълнение.


XIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.


XIV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Моньо Христов;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Елка Анастасова;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на питане от народния представител Димитър Дойчинов и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат:
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков на актуален въпрос към министъра на финансите Милен Велчев;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на образованието и науката Игор Дамянов;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на здравеопазването Славчо Богоев;
- отговора на актуален въпрос от народния представител Георги Пирински към министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски;
- отговора на питане от народния представител Панайот Ляков към министъра на труда и социалната политика Христина Христова;
- отговора на питане от народния представител Панайот Ляков към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева;
- отговора на питане от народните представители Панайот Ляков и Стефан Мазнев към министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
Поради отсъствието от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, министърът на вътрешните работи Георги Петканов и министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
Общ брой: 11 ( писмени: 4 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 4
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 2
Общ брой: 10 ( писмени: 5 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 3
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 1
Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 15.05.2004 на питане на н.п. КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ относно прекратяване на договора на Георги Захариев наемател на почивна станция "Прогрес".

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 17.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно съдействие пред Посолството на Испания в защита на правата на българската гражданка Ивона Михова.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 17.05.2004 на питане на н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно жалба на граждани за проверка на АГ клиника "Плевен" във връзка със смъртни случаи на новородени.
Писмен отговор от 17.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно отдаване под наем на общински имот - собственост на община Варна.
Писмен отговор от 17.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно търговете за животоспасяващи лекарства.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно правото на г-жа Явора Петрова на социално подпомагане.

Меглена Кунева, министър по европейските въпроси:
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно договорените позиции по глава № 4 "Свободно движение на капитали".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно договорените позиции по глава № 7 "Земеделие".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно договорените позиции по глава № 28 "Финансов контрол".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно договорените позиции по глава № 25 "Митнически съюз".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно договорените позиции по глава № 13 "Социална политика и заетост".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно договорените позиции по глава № 24 "Правосъдие и вътрешни работи".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно договорените позиции по глава № 10 "Данъчна политика".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно договорените позиции по глава № 29 "Финансови и бюджетни въпроси".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно договорените позиции по глава № 2 "Свободно движение на хора".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно договорените позиции по глава № 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно договорените позиции по глава № 3 "Свободно предоставяне на услуги".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно договорените позиции по глава № 11 "Икономически и валутен съюз".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно договорените позиции по глава № 6 "Политика на конкуренцията".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно договорените позиции по глава № 15 "Индустриална политика".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно договорените позиции по глава № 19 "Телекомуникации и информационни технологии".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно договорените позиции по глава № 9 "Транспортна политика".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно договорените позиции по глава № 22 "Околна среда".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно договорените позиции по глава № 14 "Енергетика".
Писмен отговор от 18.05.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно договорените позиции по глава № 1 "Свободно движение на стоки".

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 19.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно процедурата по ОВОС на проекта "АЕЦ - Белене".

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 19.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно балансовата стойност на активите на "Брикел" ЕАД.
Писмен отговор от 19.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно становище на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по качествата на ядрените реактори от ново поколение.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор от 20.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неизпълнение на съдебно решение от "Колош - БД" ЕООД в ликвидация.

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 20.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно неправомерно възстановяване на собственост на 24.764 дка земеделска земя № 030010 в местността "Старите лозя" по Плана за земеразделяне на с. Садово, община Аврен, Варненска област на г-н Тодор Пейчев - жител на гр. Варна, ул. "Михаил Колони" 18, вх. Б.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 20.05.2004 на актуален въпрос на н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно контрола върху дейността на представителите на държавата, участващи в надзорните и управителните органи на търговските дружества, в които държавата има участие.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Писмен отговор от 20.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно работата на културните аташета на България по света за популяризиране на българската култура и традиции.

Пламен Панайотов, заместник министър-председател:
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно достъпа до пълната информация, свързана с поетите ангажименти на България във временно затворените глави от преговорите с Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно преговорите по глава "Конкуренция".

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно промяна на Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите / ДВ, бр. 112 от 2001 г. извършено с Постановление № 7 от 14.01.2002 г.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно намеренията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за организиране на обществени дебати по енергийните, икономическите, финансовите и геополитическите аспекти на проекта "АЕЦ-Белене".

===
Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно въвеждането на винетни такси за всички пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация по чл. 10 а, ал. 7, т. 1 и 2.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ, БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ и РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН относно скандалният случай на подписване на предварителен договор за продажба на жилищен блок № 156 в столичния ж.к. "Дружба".
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно откриване на граничен контролно-пропусквателен пункт по пътя Гоце Делчев - Драма.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно завършването на автомагистрала Тракия.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на питане на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно контрола, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството упражнява върху фирмите, получили лиценз за извършване на строителен надзор.
Устен отговор в заседанието на 21.05.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.

Форма за търсене
Ключова дума