Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/07/2004
I. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно поетите в преговорите с Европейския съюз ангажименти за защита здравето на потребителите.
2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно ДДС върху лекарствата.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно оторизиране на фирмата "Оксет СА" от министъра на здравеопазването за извършване на търговия с фармацевтични продукти на територията на Република България.


II. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
3. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно ролята на Министерството на културата при решаване на съдбата на "Форумен комплекс Филипопол".
4. Питане от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата за опазване на българското културно наследство.
5. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно къщата на Димитър Яблански в София, бул. "Цар Освободител" № 18.
6. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 20 "Политика в областта на културата и аудиовизията".


III. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно приключването на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 22 "Околна среда" и основните задачи на Министерството на околната среда и водите, произтичащи от поетите в преговорите договорености.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно замърсяване на околната среда в гр. Първомай.
5. Актуален въпрос от н.п. СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 22 "Околна среда".


IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кадрови промени в "Геостройкомплект".
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.
6. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно доклада на Партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" и изявлението на Антонио Мадона, шеф на групата, осъществила партньорската проверка, за добавено изречение, според което 3 и 4 блок не могат да се модернизират на разумна цена.


V. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


VI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
3. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
4. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно концесионния договор на морския плаж (Равда) НСА.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.


VII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.


VIII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и правно осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.


IX. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.


X. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно движението на делото за убийството на отец Стефан Илиев Камберов от Банско.


XI. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
2. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
6. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
7. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
8. Питане от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
9. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 000 деца ежегодно.
10. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
11. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
12. Актуален въпрос от н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС се отлагат отговорите на:
министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на - 2 актуални въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов и Стефан Мазнев и на 4 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Евдокия Манева и Кина Андреева.
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева на - 2 питания с писмен отговор от народния представител Георги Станилов и на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Юруков и Александър Арабаджиев;
- министъра на отбраната Николай Свинаров на актуален въпрос от народния представител Петър Мутафчиев.
- министъра на външните работи Соломон Паси на актуален въпрос от народните представители Борислав Китов и Пламен Кенаров.
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на 3 актуални въпроса от народните представители Юлияна Дончева Стойко Танков, и Господин Чонков.
- министъра на вътрешните работи Георги Петканов на 2 актуални въпроса от народните представители Евдокия Манева и Борислав Цеков.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев, министърът на труда и социалната политика Христина Христова, министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме и заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева.
Общ брой: 26 ( писмени: 10 , устни: 16 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 12
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 5
БЗНС: 2
НВ: 4
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 0 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор от 05.07.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнение на Решение на Народното събрание (Дв. бр. 48/13.06.2000 г.) относно Националната програма по Декларацията и Програмата за обучение в демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите, приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 05.07.2004 на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно приложените силови мерки от страна на РДВР - Видин по изпълнение на Заповед № РД 09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл:
Писмен отговор от 06.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно оказване на съдействие за отпускане на средства от Национален фонд "Природни бедствия, аварии и катастрофи" за заздравяване на основите на жилищен блок "Русия", гр. Русе, ул. "6-ти септември" № 90.

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор от 07.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно публичните изявления на директора на Военноисторическия музей г-н Петко Йотов във връзка с издигането на паметник на загиналите турски воини на Шипка.
Писмен отговор от 07.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно състоянието на сградите от военно-жилищния фонд в с. Бояново, община Елхово, област Ямбол.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 08.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ, ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно мерките на Министерството на труда и социалната политика за по-голяма гъвкавост на трудовия пазар във връзка с проекта за Меморандум за икономическата и финансова политика.
Писмен отговор от 08.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ, ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на Правителството в областта на работните заплати.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 08.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно изграждане на ТБО със средства по програма ИСПА.
Писмен отговор от 08.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансирането по програмата ИСПА изграждането на ПОСВ.

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Писмен отговор от 08.07.2004 на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно Българската федерация по кегли.
===
Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно поетите в преговорите с Европейския съюз ангажименти за защита здравето на потребителите.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно ДДС върху лекарствата.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно оторизиране на фирмата "Оксет СА" от министъра на здравеопазването за извършване на търговия с фармацевтични продукти на територията на Република България.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на питане на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата за опазване на българското културно наследство.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 20 "Политика в областта на културата и аудиовизията".
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно ролята на Министерството на културата при решаване на съдбата на "Форумен комплекс Филипопол".
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на питане на н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно къщата на Димитър Яблански в София, бул. "Цар Освободител" № 18.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на питане на н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно приключването на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 22 "Околна среда" и основните задачи на Министерството на околната среда и водите, произтичащи от поетите в преговорите договорености.
Устен отговор в заседанието на 09.07.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.

Форма за търсене
Ключова дума