Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/09/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно приподписването на Указ № 223 на Президента на Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно приемане на Наредба за реимбурсиране на лекарствата в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно спазване на Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България.


II. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.
4. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно промяна структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и закриване на дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система".
5. Актуален въпрос от н.п. ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти".
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно концесионирането на Централния плаж в гр. Бургас.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно публикувания списък на републиканските пътища.
8. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно управлението и поддържането на парк "Кайлъка" в гр. Плевен.
9. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно развитието и благоустрояването на кварталите с компактно ромско население в община Перник.
10. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно състоянието и експлоатацията на плажната ивица на гр. Ахтопол, както и нарушенията, допуснати от концесионера на плаж "Ахтопол-север" (актуален въпрос на същата тема е зададен от народните представители Георги Станилов и Петър Жотев).
11. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно концесионер на морски плаж "Ахтопол-север" с Решение № 177/06.04.1999 г. (актуален въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мирослав Севлиевски).
12. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно готовността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимния период.


III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно включването на България в Специалния 301 списък за наблюдение на държави, които сериозно нарушават правото на интелектуална собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно управлението на хотел "Виктория" в с. Огняново.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно оценка на извършеното за развитието на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом, и какво възнамерявате да предприемете в бъдеще.
6. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 1 "Свободно движение на стоки".


IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на "Интендантско обслужване", клон Калофер.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно продажбата на имот, собственост на фирма "Воинтех" ЕООД, гр. Пловдив.


V. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.
5. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно изказани намерения за прехвърляне контрол върху събиране на акцизите при производство във вътрешността към Агенция "Митници".


VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
8. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.
10. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".
11. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно закриване на държавно лесничейство "Чехльово" в община Велинград.


VII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
2. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
6. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
7. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
8. Питане от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
9. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 000 деца ежегодно.
10. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
11. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
12. Актуален въпрос от н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".
13. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно проведените конкурси за началници на инспекторати и последвалите назначения, в т.ч. в Регионалните инспекторати по образование-Кюстендил.
14. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на условията по договори между частното дружество "Краун хотелс" ЕООД и Министерството на образованието и науката.
15. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно проведените конкурси за началници на регионалните инспекторати по образование.
16. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
17. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно закриването на основно училище "Васил Левски", с. Кошарна, община "Сливо поле", област Русе.
18. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно тематичното съдържание, перспективите за развитие и осигуряване на средства за ремонт на Национален Детски комплекс - с. Ковачевци, Пернишка област.
19. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от конкурс за Началник на Регионален инспекторат по образованието-Перник, проведен през 2004 г..


VIII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
3. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно анексиране на договорите по Програмата "От социални помощи към заетост".
6. Актуален въпрос от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно груби нарушения, допуснати от чиновници в Министерството на труда и социалната политика при провеждането на конкурс за директор на Дирекция бюро по труда в гр. Исперих, област Разград, довели до опорочаване на резултатите от самия конкурс.
7. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно мерките на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето, взети в изпълнение на Закона за закрила на детето по отношение просещи, проституиращи и бездомни деца.


IX. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно разпореждания на директора на Националната здравноосигурителна каса от 16.06.2004 г. да се ограничи достъпът на пациенти в болничните заведения с цел икономия на средства.


X. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на реконструкцията и разширението на пречиствателната станция "Равда".


XI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.

На основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на финансите Милен Велчев е поискал отлагане със седем дни на отговора на питане от народния представител Емилия Масларова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговора на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова и Васил Калинов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, министърът на вътрешните работи Георги Петканов, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на правосъдието Антон Станков.
Форма за търсене
Ключова дума