Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/09/2004
А. Разисквания по питането на народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания:

I. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
2. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно изказани намерения за прехвърляне контрол върху събиране на акцизите при производство във вътрешността към Агенция "Митници".
4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно отпускане на средства от 3 до 10 хил. лв. за реализиране на малки проекти в общински населени места.
5. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно дълговете на общините от Пернишка област и мерките за тяхното преодоляване.
6. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно контрабанда и митнически нарушения с китайски стоки на митнически пункт Калотина.


II. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на "Интендантско обслужване", клон Калофер.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно продажбата на имот, собственост на фирма "Воинтех" ЕООД, гр. Пловдив.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно източникът на обгазяването на област Стара Загора на 6 август 2004 г.


III. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения на Закона за движение по пътищата.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи".
4. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ и ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно безпрецедентно твърдото прилагане на Закона за вероизповеданията по отношение на Алтернативния синод в България.


IV. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно дейността на Генералния консул на Република България в гр. Истанбул г-н Руско Георгиев.
2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ, ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ, МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно отвличането на двама български граждани в Ирак.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно кадровата политика на Министерството на външните работи.
4. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно назначения на извънредни и пълномощни посланици на Република България.


V. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно фонд "Подпомагане на деца".


VI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно разпореждания на директора на Националната здравноосигурителна каса от 16.06.2004 г. да се ограничи достъпът на пациенти в болничните заведения с цел икономия на средства.


VII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


VIII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно готовността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимния период.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно неизпълнения на ангажименти на системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към община Свищов.


IX. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
3. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".
5. Актуален въпрос от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно груби нарушения, допуснати от чиновници в Министерството на труда и социалната политика при провеждането на конкурс за директор на Дирекция бюро по труда в гр. Исперих, област Разград, довели до опорочаване на резултатите от самия конкурс.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно мерките на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето, взети в изпълнение на Закона за закрила на детето по отношение просещи, проституиращи и бездомни деца.
7. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изпълнението на програмата "От социални помощи към заетост".


X. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
8. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".
10. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно закриване на държавно лесничейство "Чехльово" в община Велинград.


XI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на реконструкцията и разширението на пречиствателната станция "Равда".
3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ и, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно периодичните обгазявания на жителите от Старозагорска област.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Предприятие за управление на средства за околната среда".
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно опазване на дюните в м. Аркутино - община Приморско.

На основание чл.78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 2 актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, и Пламен Кенаров и Борислав Китов и на питане от народните представители Росица Тоткова, Васил Паница и Борислав Китов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на 4 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Панайот Ляков и Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на 2 актуални въпроса от народния представител Георги Пирински към министъра на финансите Милен Велчев и към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева.
Общ брой: 5 ( писмени: 3 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 0
НВ: 2
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 0 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор от 07.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 08.09.2004 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на Министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 09.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно кадровата политика на МВР.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор от 09.09.2004 на питане на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 09.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно становището на МВнР по изявлението на г-н Кристофър Смит-председател на Комисията на САЩ за сигурност и сътрудничество в Европа.
Писмен отговор от 09.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно имотите в чужбина, собственост на българската държава.

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 09.09.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно замяна на 94 дка горски насаждения в с. Гърмен, с. Ковачевица и гр. Кресна със 121 дка в местността "Бетоловото", община Разлог.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 09.09.2004 на питане на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно анексиране на договорите по Програмата "От социални помощи към заетост".
Писмен отговор от 09.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за усвояване на парите от Социалноинвестиционния фонд от страна на общините и организациите.

===
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на "Интендантско обслужване", клон Калофер.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно продажбата на имот, собственост на фирма "Воинтех" ЕООД, гр. Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно източникът на обгазяването на област Стара Загора на 6 август 2004 г.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ и ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно безпрецедентно твърдото прилагане на Закона за вероизповеданията по отношение на Алтернативния синод в България.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи".
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения на Закона за движение по пътищата.

Милен Велчев, министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно контрабанда и митнически нарушения с китайски стоки на митнически пункт Калотина.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно отпускане на средства от 3 до 10 хил. лв. за реализиране на малки проекти в общински населени места.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно изказани намерения за прехвърляне контрол върху събиране на акцизите при производство във вътрешността към Агенция "Митници".
Устен отговор в заседанието на 10.09.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно дълговете на общините от Пернишка област и мерките за тяхното преодоляване.

Форма за търсене
Ключова дума