Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/11/2004
I. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
2. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предстоящото преструктуриране на "Шумен БТ" АД.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно социалното напрежение във фабрика "Елена Георгиева" - гр. Перник, нерешените проблеми и реалните възможности за тяхното решаване.
4. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно "Хасково-БТ" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушаване на приватизационния договор от страна на "Бългериан технолоджис", приватизирал през 2001 г. "София филм" (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Явор Милушев).
6. Актуален въпрос от н.п. ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ относно превръщането на кина "Сердика", "Европа палас", "Изток" и "Урвич" в търговски центрове и магазини (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Евгени Чачев и Кина Андреева).
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно приватизацията на "Булгартабак холдинг".
Общ брой: 8 ( писмени: 6 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 7
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 4 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 7
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Божидар Абрашев, министър на културата:
Писмен отговор от 01.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ относно предсрочното освобождаване от длъжност на Виктор Пасков като директор на Българския културен институт в Берлин.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Устен отговор в заседанието на 02.11.2004 на питане на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно "Хасково-БТ" АД.
Устен отговор в заседанието на 02.11.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно социалното напрежение във фабрика "Елена Георгиева" - гр. Перник, нерешените проблеми и реалните възможности за тяхното решаване.
Устен отговор в заседанието на 02.11.2004 на актуален въпрос на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно приватизацията на "Булгартабак холдинг".
Устен отговор в заседанието на 02.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предстоящото преструктуриране на "Шумен БТ" АД.

Форма за търсене
Ключова дума