Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/11/2004
А.Разисквания по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно "Хасково - БТ", АД.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания:

I. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Красива България".


II. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно преструктурирането на филиала на спешна помощ в община Пещера.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно доплащането по клиничните пътеки.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно Наредба № 23 от 1 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв за кръвопреливане.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно организацията и провеждането на медицински контрол в тренировъчната и спортно състезателната дейност и провеждането на задължителни профилактични прегледи на активно спортуващите и лица включени в спортни занимания.
6. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно предстоящото договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК.
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно направен отказ за лечение в чужбина от Комисията за лечение в чужбина при Министерство на здравеопазването.


III. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно изграждане на Национален център за третиране на опасни отпадъци на площадка с. Гледачево, община Раднево.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения в Национален парк "Пирин".


IV. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно отпуснати средства от Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет.


V. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно целта на проекта АЕЦ "Белене".
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фалита на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно договора за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток-3".


VI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на ремонт на детска градина - с. Тополовец, област Видин.
3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.
5. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.


VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
4. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване под наем на кораби на Параходство "БМФ" ЕАД за периода за 2002 г. до 2003 г..
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
8. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
9. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
10. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ относно договаряне на заплати на работещите в Български пощи.


IX. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно задълбочаване на неблагоприятните тенденции в развитието на българския туризъм.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушаване на приватизационния договор от страна на "Бългериан технолоджис", приватизирал през 2001 г. "София филм" (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Явор Милушев).
3. Актуален въпрос от н.п. ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ относно превръщането на кина "Сердика", "Европа палас", "Изток" и "Урвич" в търговски центрове и магазини (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Евгени Чачев и Кина Андреева).


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнението на бюджетните приходи за 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно предпазното споразумение с Международния валутен фонд.
4. Актуален въпрос от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно промени в данъчното законодателство.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.


XII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на главния секретар на Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник.


XIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на 3 питания от народните представители Румен Овчаров, Евгени Чачев, и Панайот Ляков, на актуален въпрос от народния представител Мирослав Севлиевски, и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Костов;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на 2 актуални въпроса от народните представители Йордан Соколов, и Теодора Константинова и Димитър Абаджиев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 2 актуални въпроса от народните представители Николай Николов, и Евдокия Манева и Васил Маринчев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Панайот Ляков и на питане с писмен отговор от народния представител Георги Станилов;
- министърът на енергетиката и енргийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос от народния представител Румен Петков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 5 актуални въпроса от народните представители Евгени Чачев, Юлияна Дончева, Евдокия Манева и Васил Маринчев, Емил Кошлуков, и Михаил Миков и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова.
На основание чл. 78, ал. 4, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- министъра на труда и социалната политика Христина Христова - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министъра на здравеопазването Славчо Богоев - на питане от народните представители Росица Тоткова, Васил Паница и Борислав Китов;
- министъра на енергетиката и енргеийните ресурси Милко Ковачев - на питане от народния представител Росица Тоткова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, министърът на отбраната Николай Свинаров, и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Форма за търсене
Ключова дума