Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/11/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и група народни представители относно редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно стратегията на правителството за българското участие във военните действия в Ирак.


II. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно неефективен контрол на трудовото законодателство от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл. 62 от Кодекса на труда.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Красива България".
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно Програма "Заетост на младежите с висше образование в публичната администрация".
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно закононарушения, извършени от директора на Бюрото по труда в гр. Белоградчик.


III. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно преструктурирането на филиала на спешна помощ в община Пещера.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно осигуряването на нормални условия на труд на работещите в ХЕИ-Пловдив.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно доплащането по клиничните пътеки.
4. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно Наредба № 23 от 1 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв за кръвопреливане.
6. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно организацията и провеждането на медицински контрол в тренировъчната и спортно състезателната дейност и провеждането на задължителни профилактични прегледи на активно спортуващите и лица включени в спортни занимания.
7. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно предстоящото договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно направен отказ за лечение в чужбина от Комисията за лечение в чужбина при Министерство на здравеопазването.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно качествата на питейната вода в село Мирково.
10. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно задълженията на лечебните заведения за болнично лечение.
11. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно лекарствените средства, които се предоставят на ветераните от войните, според приетия през 1998 г. закон и начинът за изплащането им.


IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата по отношение на Националната галерия за чуждестранно изкуство.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно опазването на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
3. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно политиката на Министерството на културата за защита на държавния интерес в приватизационните сделки за "София филм" ЕАД и "Български циркове и лунапарк" ЕАД.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно разкопки в района на крепостта "Кракра", гр. Перник, необходимите средства за консервация на обекта за 2004 г. и осигуряване на средства за продължаване на разкопките през 2005 г.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно системно рушене на комплекс "Етъра" в гр. Габрово.


V. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно изграждане на Национален център за третиране на опасни отпадъци на площадка с. Гледачево, община Раднево.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения в Национален парк "Пирин".
3. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно възможността за включване на малки населени места и агломерации, туристически и почивни бази и отделни обекти в програми на Министерството на околната среда и водите за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води.


VI. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно отпуснати средства от Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет.


VII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изнесена информация за използване на служебното положение за лично облагодетелстване на служители на "Електроразпределение-СО" ЕАД и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно целта на проекта АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фалита на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно договора за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток-3".
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно Мемурандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Агенцията за приватизация от една страна и Национална федерация на енергетиците - КНСБ, Федерация "Енергетика" - Подкрепа и Независима синдикална федерация на енергетиците в България - КНСБ от друга.


VIII. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.


IX. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на ремонт на детска градина - с. Тополовец, област Видин.
3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.
5. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предоставянето на концесия за водоснабдяване и канализация на Шуменска област.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на дългогодишна служителка във "В и К" - Хасково.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
11. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
12. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".


X. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
4. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване под наем на кораби на Параходство "БМФ" ЕАД за периода за 2002 г. до 2003 г..
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
8. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
9. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
10. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ относно договаряне на заплати на работещите в Български пощи.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
12. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
13. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
14. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
15. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".


XI. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно задълбочаване на неблагоприятните тенденции в развитието на българския туризъм.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушаване на приватизационния договор от страна на "Бългериан технолоджис", приватизирал през 2001 г. "София филм" (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Явор Милушев).
3. Актуален въпрос от н.п. ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ относно превръщането на кина "Сердика", "Европа палас", "Изток" и "Урвич" в търговски центрове и магазини (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Евгени Чачев и Кина Андреева).
4. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно приватизация на акционерни дружества от системата на "Булгартабак холдинг" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно приватизацията на "Слънчев бряг" ЕАД.
6. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
7. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.
8. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
9. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА - ЗАПРЯНОВА относно "Хасково - БТ" АД.


XII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно действията предприети от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за установяване на виновните длъжностни лица от Агенцията за приватизация, съучастници в масовата кражба на инвестиционни бонове.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.


XIII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнението на бюджетните приходи за 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно предпазното споразумение с Международния валутен фонд.
4. Актуален въпрос от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно промени в данъчното законодателство.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.


XIV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов и Стойчо Кацаров;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Димитър Камбуров и на питане от народните представители Борислав Китов и Пламен Кенаров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Евдокия Манева и Стойчо Кацаров и на 2 питания с писмен отговор от народния представител Христо Марков;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на питане от народния преддтавител Александър Маринов;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов и Стойчо Кацаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за
парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министърът на транспорта и съобщенията Николай Василев, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме, министърът на отбраната Николай Свинаров, и министърът по европейските въпроси Меглена
Кунева.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър
Калчев.
Общ брой: 34 ( писмени: 14 , устни: 20 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 19
КБ: 8
ДПС: 0
СДС: 4
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 2 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 09.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на НСБОП в полицейска акция.

Антон Станков, министър на правосъдието:
Писмен отговор от 09.11.2004 на питане на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно получаването на българско гражданство от българите в Македония.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 09.11.2004 на актуален въпрос на н.п. КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ относно възстановяване на нормалния ритъм на работа в Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" - София.
Писмен отговор от 09.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно непроведен конкурс за директор на гимназия в гр. Септември, област Пазарджик.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 09.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно отдаване на концесия на сондаж № 2 в село Шипково.

Васил Иванов, министър на младежта и спорта:
Писмен отговор от 10.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно възникнали проблеми около съществуването и нормалното функциониране на Шахматен клуб - гр. Каменово, Бургаска област.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 11.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно български фирми, уличени в търговия с оръжие с режима на Саддам Хюсеин.

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 11.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на гори собственост на с. Везенково, община Сунгурларе в землището на община Върбица, Шуменска област.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор от 11.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изготвянето на кадастрална карта и регистри на възстановена собственост - община Банско.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 12.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно спазване на Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор от 16.11.2004 на питане на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ, БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ, СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ, ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ, ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ, ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно изпълнение решение на Народното събрание по доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажба на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и проверка на дейността по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи, обнародвано в ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г..

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 16.11.2004 на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно преструктуриране на полицейски участък-Камено, обл. Бургас в Районно полицейско управление.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 16.11.2004 на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно разкриване на филиал за спешна медицинска помощ в община Камено към Центъра за спешна медицинска помощ-гр. Бургас.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 17.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно посредничество на Министерството на външните работи при продажба на имоти на Българската православна църква в САЩ.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 18.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно разкриване на длъжността "търговски представител" на Република България във Виетнам.
===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на питане на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно стратегията на правителството за българското участие във военните действия в Ирак.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на питане на н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и група народни представители относно редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор от 19.11.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Агенцията за развитие на информационните и комуникационните технологии.
Писмен отговор от 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно достъпа в пристанище Варна на голямотонажни кораби за превоз на контейнери.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 19.11.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно инвестиции в областта на информационните технологии.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Красива България".
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно закононарушения, извършени от директора на Бюрото по труда в гр. Белоградчик.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно Програма "Заетост на младежите с висше образование в публичната администрация".

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв за кръвопреливане.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно осигуряването на нормални условия на труд на работещите в ХЕИ-Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно предстоящото договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно Наредба № 23 от 1 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно доплащането по клиничните пътеки.
Устен отговор в заседанието на 19.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно преструктурирането на филиала на спешна помощ в община Пещера.

Форма за търсене
Ключова дума