Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/11/2004
I. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно качествата на питейната вода в село Мирково.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно задълженията на лечебните заведения за болнично лечение.
3. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно лекарствените средства, които се предоставят на ветераните от войните, според приетия през 1998 г. закон и начинът за изплащането им.
4. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно финансиране дейността по реанимация и интензивно лечение.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно състоянието и бъдещето на СБР "Тузлата" ЕООД.


II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
4. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване под наем на кораби на Параходство "БМФ" ЕАД за периода за 2002 г. до 2003 г..
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
8. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
9. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
10. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ относно договаряне на заплати на работещите в Български пощи.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
12. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
13. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
14. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
15. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".


III. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно отпуснати средства от Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република", ул. "25-ти септември", град Добрич, след земетресенията през 1972 г., 1988 г. и последното земетресение на 27 октомври 2004 г..


IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изнесена информация за използване на служебното положение за лично облагодетелстване на служители на "Електроразпределение-СО" ЕАД и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно целта на проекта АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фалита на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно договора за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток-3".
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Агенцията за приватизация от една страна и Национална федерация на енергетиците - КНСБ, Федерация "Енергетика" - Подкрепа и Независима синдикална федерация на енергетиците в България - КНСБ от друга страна.


V. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на спортната база в Пернишка област и възможностите за осигуряване на средства за основен ремонт на стадион "Миньор" - гр. Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно развитието на българското колоездене и статута на ползване на столичния колодрум "Сердика".


VI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на ремонт на детска градина - с. Тополовец, област Видин.
3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.
5. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предоставянето на концесия за водоснабдяване и канализация на Шуменска област.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на дългогодишна служителка във "В и К" - Хасково.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
11. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
12. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".


VII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно изграждане на Национален център за третиране на опасни отпадъци на площадка с. Гледачево, община Раднево.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения в Национален парк "Пирин".
3. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно възможността за включване на малки населени места и агломерации, туристически и почивни бази и отделни обекти в програми на Министерството на околната среда и водите за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно мерките, които предприема Министерството на околната среда и водите за опазване на пещерата "Духлата", с. Боснек, община Перник и района на изворите и горното течение на р. Струма.


VIII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно задълбочаване на неблагоприятните тенденции в развитието на българския туризъм.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушаване на приватизационния договор от страна на "Бългериан технолоджис", приватизирал през 2001 г. "София филм" (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Явор Милушев).
3. Актуален въпрос от н.п. ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ относно превръщането на кина "Сердика", "Европа палас", "Изток" и "Урвич" в търговски центрове и магазини (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Евгени Чачев и Кина Андреева).
4. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно приватизация на акционерни дружества от системата на "Булгартабак холдинг" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно приватизацията на "Слънчев бряг" ЕАД.
6. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
7. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.
8. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
9. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА - ЗАПРЯНОВА относно "Хасково - БТ" АД.


IX. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване, на основание на Ваши заповеди ЗТД-43/14.09.2004 г. и ЗТД-45/210.09.2004 г., на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно обществена поръчка с предмет: разработване на индивидуални хранителни комплекти за личния състав на българската армия..
5. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно действията предприети от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за установяване на виновните длъжностни лица от Агенцията за приватизация, съучастници в масовата кражба на инвестиционни бонове.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнението на бюджетните приходи за 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно предпазното споразумение с Международния валутен фонд.
4. Актуален въпрос от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно промени в данъчното законодателство.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
8. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно централизация на фирмените досиета на търговските дружества и едноличните търговци от област Пазарджик в Териториалната данъчна дирекция - гр. Пазарджик.


XII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно отварянето на ГКПП - Илинден.
2. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно инцидента с бившия български посланик в Германия.
3. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно политиката на България в Югоизточна Европа.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
5. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ и МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно разработване на проект на Закон за дипломатическата служба.


XIII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на главния секретар на Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно бъдещето на Селскостопанската гимназия - град Садово.


XIV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева - на 2 актуални въпроса от народните представители Теодора Константинова и Димитър Абаджиев, и Йордан Нихризов и Петър Жотев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 3 актуални въпроса от народните представители Николай Симеонов Николов (2 въпроса) и Стела Банкова;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на питане от народния представител Александър Паунов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 2 актуални въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, и Димитър Дойчинов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Елка Анастасова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за
парламентарен контрол не могат да участват министърът по европейските въпроси Меглена Кунева и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва мнистърът на държавната администрация Димитър
Калчев.
Общ брой: 15 ( писмени: 7 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 1
НВ: 1
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 2 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 23.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно избор на председател на студентски съвет.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 23.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно неефективен контрол на трудовото законодателство от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл. 62 от Кодекса на труда.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 23.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно Депо за твърди битови отпадъци - гр. Пловдив в землището на с. Цалапица.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор от 24.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно спиране на движението на пътнически влакове по линията Драгоман - Станянци.
Писмен отговор от 24.11.2004 на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно таксите за автопревозвачи на унгарската граница.

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор от 24.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно меморандум за разбирателство между министерството на отбраната и фирма "Майкрософт".
Писмен отговор от 24.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мемориала паметни плочи на първи и шести пехотен полк от Първа Софийска желязна дивизия.
Писмен отговор от 25.11.2004 на питане на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно договор на Министерство на отбраната с "Интендантско обслужване" ЕАД.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 25.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно направен отказ за лечение в чужбина от Комисията за лечение в чужбина при Министерство на здравеопазването.
Писмен отговор от 25.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно договора с швейцарска консултантска компания за съвети по управление системата на НЗОК.
Писмен отговор от 25.11.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно закупуване на медицинска техника от Министерството на здравеопазването на стойност 4.8 мил. евро.
Писмен отговор от 25.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно организацията и провеждането на медицински контрол в тренировъчната и спортно състезателната дейност и провеждането на задължителни профилактични прегледи на активно спортуващите и лица включени в спортни занимания.
==
Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване под наем на кораби на Параходство "БМФ" ЕАД за периода за 2002 г. до 2003 г..

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно състоянието и бъдещето на СБР "Тузлата" ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно лекарствените средства, които се предоставят на ветераните от войните, според приетия през 1998 г. закон и начинът за изплащането им.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно качествата на питейната вода в село Мирково.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно финансиране дейността по реанимация и интензивно лечение.
Устен отговор в заседанието на 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно задълженията на лечебните заведения за болнично лечение.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор от 26.11.2004 на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно изграждане на пътен възел между с. Винарско и с. Кръстина за трасето на автомагистрала "Тракия" в участъка "Карнобат-п.в. Бургас-Запад" ЛОТ-5.
Писмен отговор от 26.11.2004 на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно проблеми, свързани с благоустройството на ж.к. "Меден рудник" в гр. Бургас.
Писмен отговор от 26.11.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно решение на проблемите на водоснабдяването на гр. Кюстендил.

Форма за търсене
Ключова дума