Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/02/2005
А.Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на "Булгартабак холдинг" АД.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания:

I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно заседанията на Съвета по сигурност към Министерски съвет през 2004 г., посветени на престъпността в Република България.


II. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на спортната база в Пернишка област и възможностите за осигуряване на средства за основен ремонт на стадион "Миньор" - гр. Перник.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно развитието на българското колоездене и статута на ползване на столичния колодрум "Сердика".
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно рекорд на еднорък атлет на дълъг скок - 7.38 м през 1960 г. и необходимостта от реакция на Министерството на младежта и спорта във връзка с легализиране на постижението на господин Тодор Дашков.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на Спортен рехабилитационен и интеграционен комплекс - гр. Дряново.


III. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на дългогодишна служителка във "В и К" - Хасково.
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предоставянето на концесия за водоснабдяване и канализация на Шуменска област.
8. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
9. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".
10. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за изплащане на възнагражденията на работилите българи на обект "Орешково" - Русия.
11. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
12. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на пътя Ихтиман - Самоков.
13. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно доизграждане на главния колектор на гр. Перник.
14. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по национален инфраструктурен проект - Автомагистрала "Тракия", участък ЛОТ 1 - "Оризово - Стара Загора".
15. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за въвеждане на винетната система в страната..
16. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
17. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътната настилка в гр. Дунавци, област Видин.
18. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно погазване на конституционните права на група граждани от гр. София, живущи на ул. "Силистра" 4; подкопаване основите на жилищната сграда на същата улица, без одобрен проект за укрепление.
19. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно проектната готовност за реализиране на всеки от включените в т. 1 от Решение на Министерски съвет № 880 от 08.11.2004 г. обекти за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
20. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно решение за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия".
21. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесии на магистрала "Тракия".
22. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно установяване на сеизмичността на площадката за проекта "АЕЦ-Белене".
23. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на съвременно и ефективно техническо решение за обезопасяване на кръстовището - убиец в с. Драгичево, община Перник.
24. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на пътен възел "Байкал" до гр. Дупница.
25. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно окончателното доизграждане на отсечката, преминаваща през областите Перник, Кюстендил и Благоевград от международен път Е-79.
26. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.


IV. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
3. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
6. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
7. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".
9. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неусвояване на средства, предназначени за изграждане на инфраструктурни обекти.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в средните училища.
11. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
12. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
13. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
14. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
15. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
17. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно вложени средства от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за развитие на българските пристанища.
18. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно стратегията за конкурентноспособност на България на световните пазари на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
19. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно използването на учебно-възстановителните центрове за рехабилитация на работещите в РВД.


V. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
4. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА - ЗАПРЯНОВА относно "Хасково - БТ" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно масовата кражба на инвестиционни бонове на около 200 хил. души в България.
6. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изкупуването на произведения тютюн през 2004 г..
7. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
8. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно приватизацията на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.
9. Питане от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА, РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно ефективността от провежданата политика на Министерство на икономиката за намаляване на външнотърговския дефицит и повишаване конкурентоспособността на българските фирми.
10. Актуален въпрос от н.п. МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно предприети мерки във връзка с изпълнението на договор от 16.11.2000 г. за продажба на акции от регистрирания капитал на "Пластхим" ЕАД, гр. Ботевград.


VI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно предпазното споразумение с Международния валутен фонд.
3. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнението на бюджетните приходи за 2004 г.
4. Актуален въпрос от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно промени в данъчното законодателство.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
8. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно централизация на фирмените досиета на търговските дружества и едноличните търговци от област Пазарджик в Териториалната данъчна дирекция - гр. Пазарджик.
9. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
11. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
12. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
13. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
14. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
15. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.
17. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно образуването на държавно дружество "Публични инвестиционни проекти" с капитал от 260 млн. лв..
18. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно бъдещото развитие на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
19. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно ревизионен акт на община Дулово предизвикан от сигнал на общински съветник за извършени нарушения във връзка с установяване на финансови средства предвидени за изграждане на пречиствателна станция-Дулово.


VII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно отварянето на ГКПП - Илинден.
2. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно инцидента с бившия български посланик в Германия.
3. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно политиката на България в Югоизточна Европа.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
5. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ и МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно разработване на проект на Закон за дипломатическата служба.
6. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпространената сред американските морски пехотинци карта и Доклад на Държавния департамент и необходимостта от реакция на Министерството на външните работи.
7. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на срещата на Съвета на министрите на ОССЕ и резултатите от нея.
8. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказа на българското посолство в Австрия да съдейства за връщането на две български момичета - Венцислава Данаилова и Симона Зашева в България.
9. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неправомерното учредяване и ненадлежното функциониране на Дипломатическия институт..
10. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергйина независимост на България във външнополитически контекст.
11. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно посещение на българска делегация на континента Антарктида.
12. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ относно външнополитическото измерение на антарктическите исзледвания.


VIII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно смяна на синдика на "Балканкар-Холдинг" АД.


IX. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на главния секретар на Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно бъдещето на Селскостопанската гимназия - град Садово.
6. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възлагането и изпълнението на проектите от програма САПАРД.
7. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно публикация във вестник "24 часа", бр. 319/17.11.2004 г.
8. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно създаденото напрежение във връзка с изкупуването на произведения тютюн през 2004 г..
9. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно процедурата по отписване на недвижимия имот "Хидроучастък" - с. Николово от капитала на "Напоителни системи" ЕАД клон Русе.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно назначение на компрометирано лице за Генерален директор на Националната ветеринарно-медицинска служба.
11. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно идентифициране на 1271 декара земя с борова гора в община Ракитово, област Пазарджик, като държавна собственост.


X. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата, приета в изпълнение на Решение № 2 на МС от 27.12.2001 г. , Глава А "Училище и училищна среда", Раздел "Творчески дейности", т. 11 и Глава В "Социална среда", т. 13.


XI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно включването на специализираните храни PKU - 1, PKU - 2, PKU - 3 в реимбурсния списък.
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно Наредба № 38 и Наредба № 39 на Министерството на здравеопазването, касаещи диспансеризацията на страдащите от психични заболявания.
8. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
9. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.


XII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предоставените допълнителни средства (1,6 млн. лв.) за заплати и осигурителни вноски на Министерството на културата.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно статута на Бургаския регионален музей.
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно разпределението на държавната субсидия за народните читалища.


XIII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно означаване на землищната граница между община Батак и община Ракитово, област Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно Постановление № 47/2004 г. на Министерски съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.


XIV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
4. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.


XV. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изисквания и процедури за назначаването на български граждани в администрацията на Европейския съюз като служители и експерти.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова и на питане от народния представител Весела Лечева;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Елиана Масева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Христина Христова, министърът на отбраната Николай Свинаров, и министърът на вътрешните работи Георги Петканов.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.
Форма за търсене
Ключова дума