Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/07/2005
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Точка първа

Изслушване на министър-председателя в оставка и ресорните министри относно кризисната ситуация в страната като последица от наводненията и мерките предприети от правителството.

Точка втора

Отговори на актуални въпроси

I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно обгазяването на Стара Загора.


II. Николай Свинаров, министър на отбраната в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно обгазяването на Стара Загора.
Общ брой: 2 ( писмени: 1 , устни: 1 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 0 ( писмени: 0 , устни: 0 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
===
Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите в оставка:
Устен отговор в заседанието на 15.07.2005 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно обгазяването на Стара Загора.

Форма за търсене
Ключова дума