Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/08/2005
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ и ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ относно неизпълнение на решение на Народното събрание.


II. Николай Свинаров, министър на отбраната в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ относно статута на военно стрелбище.


III. Георги Петканов, министър на вътрешните работи в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно спазване на политически неутралитет съгласно разпоредбите на Закона за министерството на вътрешните работи.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно извършването на показни убийства в столицата (въпрос на същата тема е зададен и от народния представител Младен Червеняков).
3. Актуален въпрос от н.п. МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно поредното показно убийство и действията на полицията за неутрализиране на организираната престъпност, наказателни акции и осигуряване на безопасността на гражданите (въпрос на същата тема е зададен и от народния представител Димитър Абаджиев).
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно тежката обстановка по пътищата и улиците на страната, които все по-често завършват с тежки травми и смърт.


IV. Антон Станков, министър на правосъдието в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ и СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно системни нарушения на Закона за българското гражданство.


V. Игор Дамянов, министър на образованието и науката в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно осигуряването на необходимите количества безплатни учебници за учениците до четвърти клас, учениците от социалнослабите семейства и за снабдяването на останалите ученици от всички образователни степени.


VI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването в оставка ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно закриване на Център за спешна медицинска помощ - София област и вливането му в Център за спешна медицинска помощ - София град.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България в оставка Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Юруков;
- заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията в оставка Николай Василев - на 2 актуални въпроса от народните представители Ненко Темелков, Ангел Найденов и Росица Янакиева, и Петър Мутафчиев;
- министърът на здравеопазването в оставка Славчо Богоев - на 3 актуални въпроса от народните представители Тодор Кумчев, и Стела
Банкова (2);
- министърът на околната среда и водите в оставка Долорес Арсенова - на 2 актуални въпроса от народните представители Борис Ячев, и Марко Мечев;
- министърът на труда и социалната политика в оставка Христина Христова - на актуален въпрос от народния представител Минчо Христов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Валентин Церовски - на 4 актуални въпроса от народните представители Минчо Христов, Росица Янакиева, Ангел Найденов и Ненко Темелков, Захари Георгиев, и Михаил Миков;
- министърът на младежта и спорта в оставка Васил Иванов-Лучано - на актуален въпрос от народния представител Весела Лечева;
- министърът на земеделието и горите в оставка Нихат Кабил - на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов;
- министърът в оставка Филиз Хюсменова - на актуален въпрос от народния представител Захари Георгиев.
На основание чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието от заседанието на народния
представител Румен Петков се отлага отговорът на негов актуален въпрос към министъра на околната среда и водите в оставка Долорес Арсенова.
На основание чл. 84 от Правилника за рганизацията и дейността на Народното събрание, народните представители Надежда Михайлова, Елеонора Николова и Йордан Бакалов оттеглят питането си към министър-председателя на Република България в оставка Симеон Сакскобургготски относно преодоляване на кризисната ситуация в страната като последица от наводненията.
Общ брой: 14 ( писмени: 1 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 12
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 0 ( писмени: 0 , устни: 0 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Георги Петканов, министър на вътрешните работи в оставка:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на обществения ред в град София.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл в оставка:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно финансирането от държавния бюджет на Република България на обекти свързани с преодоляване на бедствия и аварии.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката в оставка:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно подготовката на новата 2005/2006 учебна година.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация в оставка:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно продължителния административен хаос при обслужване на населението в община Девин административното и финансово блокиране на общината.
===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България в оставка:
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ и ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ относно неизпълнение на решение на Народното събрание.

Николай Свинаров, министър на отбраната в оставка:
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ относно статута на военно стрелбище.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи в оставка:
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно тежката обстановка по пътищата и улиците на страната, които все по-често завършват с тежки травми и смърт.
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно поредното показно убийство и действията на полицията за неутрализиране на организираната престъпност, наказателни акции и осигуряване на безопасността на гражданите (въпрос на същата тема е зададен и от народния представител Димитър Абаджиев).
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно извършването на показни убийства в столицата (въпрос на същата тема е зададен и от народния представител Младен Червеняков).
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно спазване на политически неутралитет съгласно разпоредбите на Закона за министерството на вътрешните работи.

Антон Станков, министър на правосъдието в оставка:
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ и СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно системни нарушения на Закона за българското гражданство.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката в оставка:
Устен отговор в заседанието на 12.08.2005 на актуален въпрос на н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно осигуряването на необходимите количества безплатни учебници за учениците до четвърти клас, учениците от социалнослабите семейства и за снабдяването на останалите ученици от всички образователни степени.

Форма за търсене
Ключова дума