Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/10/2005
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно сделката между Министерството на външните работи и частната фирма "Трансат" за изграждане на сателитна комуникационна система.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно кражбите и убийствата в с. Мечка, Плевенска област.
2. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно назначаването на Обществен съвет към МВР във връзка с борбата срещу престъпността.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно залавянето на чуждия гражданин Алексей Василиев с недекларирана валута от 400 хил. евро на аерогара "Варна".
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно продажбата на авиокомпания "Балкан" на израелския консорциум "Зееви - Холдинг Груп".


III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планирането на преразпределението през бюджета през 2006 г.
2. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно споразумение с МВФ за промяна на приетия от Народното събрание бюджет.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно преизпълнението на бюджетните приходи за първото полугодие на 2005 г.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно повдигнато обвинение срещу председателя на Държавната комисия по хазарта.


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно изпълнение на Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и "ТЕРЕМ" - ЕАД, гр. София за парично обезщетяване на извършени в минали периоди от време ремонти на авиационна техника в авиационния завод "ТЕРЕМ - Георги Бенковски" - ЕООД гр. Пловдив.


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно наказателно производство срещу Бриго Никифоров Аспарухов.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно крайбрежен път - Варна - Св. Св. Константин и Елена - Журналист - Трифон Зарезан - Спортпалас - Златни пясъци.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно строеж на "Аквапарк и делфинариум" на територията на национален резерват "Старинен Несебър".


VII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно критичните размери на незаконната сеч и политиката на Българското правителство и Министерството на земеделието и горите за запазване на българската гора и екологичното равновесие на страната ни.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неплащане на договорени субсидии по програма САПАРД.
3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно допуснати нередности при извършване на замени и продажби на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост.
4. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно ограничаване вноса на картофи с дъмпингови цени от чужбина.


VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно критерии за разпределение на помощи на пострадалите от наводненията домакинства.
2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно реализацията на програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост".


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно разходите за болничната помощ на НЗОК за 2004 г. и първото шестмесечие на 2005 г..

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Станислав Станилов и на питане от народния представител Минчо Христов;
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Антонела Понева;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народните представители Станислав Станилов и Тодор Батилов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители от заседанието по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на питане от народния представител Николай Камов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Общ брой: 15 ( писмени: 5 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 1 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно молба на учителката от с. Костенец г-жа Христина Колева Петрова - Делибашиева (връчен на 07.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно възникнал проблем в ПУ "Св.Св. Кирил и Методи" - с. Радотина, област Софийска, останал без отговор след актуален въпрос до бившия министър на образованието и науката (връчен на 07.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно възникнал проблем в работата на 37 СОУ "Райна Княгиня" - София (връчен на 07.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно писмо от г-н Красимир Кунчев, кмет на община Костинброд, съдържащо молба за запазване на гимназиалния курс на СОУ "Д-р Петър Берон" (връчен на 07.10.2005).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА, ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ И СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно разполагането на военни бази на НАТО на територията на Бургаска област (връчен на 07.10.2005).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изпълнение на присъда (връчен на 07.10.2005).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно проекти в областта на администрацията, финансирани от Европейския съюз и други международни институции (връчен на 07.10.2005).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изграждането на канал за отпадни води по ул. "Ростов" - София (връчен на 07.10.2005).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно проект за самостоятелна захранваща мрежа за село Коларово, община Петрич и монтирането на 300 бр. енергоснабдяващи тела за уличното осветление (връчен на 07.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно инвестициите в гр. Пловдив и Пловдивска област (връчен на 07.10.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно разходите на Министерството на здравеопазването за болничната помощ за 2003 г., 2004 г. и първото шестмесечие на 2005 г (връчен на 07.10.2005).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно сделката между Министерството на външните работи и частната фирма "Трансат" за изграждане на сателитна комуникационна система.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно повдигнато обвинение срещу председателя на Държавната комисия по хазарта.
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно преизпълнението на бюджетните приходи за първото полугодие на 2005 г.
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планирането на преразпределението през бюджета през 2006 г.
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно споразумение с МВФ за промяна на приетия от Народното събрание бюджет.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно назначаването на Обществен съвет към МВР във връзка с борбата срещу престъпността.
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно залавянето на чуждия гражданин Алексей Василиев с недекларирана валута от 400 хил. евро на аерогара "Варна".
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно продажбата на авиокомпания "Балкан" на израелския консорциум "Зееви - Холдинг Груп".
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно кражбите и убийствата в с. Мечка, Плевенска област.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно изпълнение на Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и "ТЕРЕМ" - ЕАД, гр. София за парично обезщетяване на извършени в минали периоди от време ремонти на авиационна техника в авиационния завод "ТЕРЕМ - Георги Бенковски" - ЕООД гр. Пловдив.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно наказателно производство срещу Бриго Никифоров Аспарухов.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно строеж на "Аквапарк и делфинариум" на територията на национален резерват "Старинен Несебър".
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно крайбрежен път - Варна - Св. Св. Константин и Елена - Журналист - Трифон Зарезан - Спортпалас - Златни пясъци.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 07.10.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно критичните размери на незаконната сеч и политиката на Българското правителство и Министерството на земеделието и горите за запазване на българската гора и екологичното равновесие на страната ни.

Форма за търсене
Ключова дума