Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/10/2005
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство относно бъдещето на Косово.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството в енергийния сектор.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно състоянието и перспективите на отношенията на Република България с т. нар. развиващи се страни и по състоянието на тези с държавите от Африка.


II. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неплащане на договорени субсидии по програма САПАРД.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно допуснати нередности при извършване на замени и продажби на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост.
3. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно ограничаване вноса на картофи с дъмпингови цени от чужбина.
4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно информация, предоставена от Министерството на земеделието и горите, отнасяща се до замърсяването на селскостопанските площи с минерални торове и препарати за растителна защита.


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ и МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно реализацията на програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост".
2. Питане от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно забавяне на финансиране на проекти от социалноинвестиционния фонд с подписани споразумения за 2005 г..
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно социалната политика на правителството.
4. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отразяването на ценовия шок върху българските граждани.
5. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно твърденията за провеждане на "червена метла" в системата на Министерството на труда и социалната политика.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Постановление 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. за подготовката на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в Торино - Италия.
2. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно отразяването на ценовия шок върху българските граждани, фирми и общини.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Стефан Попов - директор на ЦСМП - гр. Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.


VI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мерки за подобряване на граничния контрол и паспортно-визовия режим на Република България.


VII. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на Военноморския музей - Варна.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно спортни имоти на ПФК "ЦСКА" АД.


VIII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на "Булгартабак - Холдинг".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно концесия за подземни богатства от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на ценовия шок върху българската икономика.


IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на повишаването цените на горивата върху българския транспорт.


X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно отразяване на въздействието на ценовия шок върху строителните фирми.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Пламен Орешарски на въпрос с писмен отговор от народния представител Елиана Масева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народния представител Станчо Тодоров, се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на икономиката и
енергетиката Румен Овчаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 20 ( писмени: 13 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно строителство на канализационната мрежа на Кулата.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно издаване на Наредба по чл. 5 ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (връчен на 28.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно необходими средства за безопасна експлоатация на язовирните стени и хидротехническите съоръжения на предприятие "Напоителни системи" (връчен на 28.10.2005).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно строителство на територията на мина "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин (връчен на 28.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно продажба на терен - държавна собственост (връчен на 28.10.2005).

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите в оставка:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно забавяне изплащането на заявките за безвъзмездна помощ по програма САПАРД (връчен на 28.10.2005).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно финансирани от ЕС и други международни институции приключили проекти в областта на хоризонталната административна реформа за периода юли 2001 - октомври 2005 г. (връчен на 28.10.2005).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно депониране на нестабилизирани утайки от ГПСОВ (връчен на 28.10.2005).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно отдаване за стопански риболов и аквакултури държавни язовири (връчен на 28.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, бивша собственост на български царе (връчен на 28.10.2005).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството в енергийния сектор.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно състоянието и перспективите на отношенията на Република България с т. нар. развиващи се страни и по състоянието на тези с държавите от Африка.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство относно бъдещето на Косово.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неплащане на договорени субсидии по програма САПАРД.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно ограничаване вноса на картофи с дъмпингови цени от чужбина.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на въпрос на н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно информация, предоставена от Министерството на земеделието и горите, отнасяща се до замърсяването на селскостопанските площи с минерални торове и препарати за растителна защита.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно допуснати нередности при извършване на замени и продажби на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно забавяне на финансиране на проекти от социалноинвестиционния фонд с подписани споразумения за 2005 г..
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отразяването на ценовия шок върху българските граждани.
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно социалната политика на правителството.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 28.10.2005 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Постановление 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. за подготовката на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в Торино - Италия.


Форма за търсене
Ключова дума