Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/11/2005
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно необходимостта от нов Закон за научните степени и научните звания.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Постановление № 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. , за подготовката на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в гр. Торино - Република Италия.


III. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на Военноморския музей - Варна.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно спортни имоти на ПФК "ЦСКА" АД.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на "Булгартабак - Холдинг".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно концесия за подземни богатства от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на ценовия шок върху българската икономика.
4. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно основанието за заплащане на такса "мощност" от потребителите на топлинна енергия през неотоплителния период.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на повишаването цените на горивата върху българския транспорт.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно отразяване на въздействието на ценовия шок върху строителните фирми.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ангажименти на Република България, произтичащи от договора за присъединяване към ЕС.
3. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно създаване на трудови войски.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно разрешение за складиране на отпадъци в мина "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
2. Питане от н.п. ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ и ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно стратегия за управление на отпадъците.
3. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно възобновяване на изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци - Перник.


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно осигуряване безопасността на храните.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно готовността на отрасъл "селско стопанство" за присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г..
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно сериозно изоставане на есенната сеитба.


IX. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно незачитане правото на стотици български граждани на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


X. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
2. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.


XI. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сериозните предупреждения към българското правителство в доклада на Европейската комисия.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Янаки Стоилов и Павел Чернев;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на питане от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Филип Димитров към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- питане от народните представители Станислав Станилов и Тодор Батилов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Румен Петков, и министърът на културата Стефан Данаилов.
Общ брой: 6 ( писмени: 2 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 13 ( писмени: 0 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно връщане от Турция на дълга й към България по Ангорския договор от 1925 година (връчен на 11.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изключително високата цена на топлоенергията, която се налага на гражданите на гр. Казанлък (връчен на 11.11.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно проверката на Медицински център "Уромед-2001" (връчен на 11.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опасност от увреждане здравето на граждани от нейонизиращи лъчения (връчен на 11.11.2005).
===

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно необходимостта от нов Закон за научните степени и научните звания.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Постановление № 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. , за подготовката на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в гр. Торино - Република Италия.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно спортни имоти на ПФК "ЦСКА" АД.
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на Военноморския музей - Варна.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно основанието за заплащане на такса "мощност" от потребителите на топлинна енергия през неотоплителния период.
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно концесия за подземни богатства от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на ценовия шок върху българската икономика.
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на "Булгартабак - Холдинг".

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отразяване въздействието на повишаването цените на горивата върху българския транспорт.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 11.11.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно отразяване на въздействието на ценовия шок върху строителните фирми.


Форма за търсене
Ключова дума