Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/11/2005
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действия, които дават опасни антиевроатлантически сигнали.
2. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно имотите на тракийските българи - изселници на територията на Република Турция.
3. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно дългосрочната политика на правителството за икономическите перспективи от модернизацията на въоръжените сили на Република България.
4. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действията на Правителството след Доклада за машинациите с програмата "Петрол срещу храни".


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно финансовите ангажименти между Република България и Ирак.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ангажименти на Република България, произтичащи от договора за присъединяване към ЕС.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация на южната дъга на Софийския околовръстен път.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно разрешение за складиране на отпадъци в мина "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.
2. Питане от н.п. ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ и ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно стратегия за управление на отпадъците.
3. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно възобновяване на изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци - Перник.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно осигуряване безопасността на храните.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно готовността на отрасъл "селско стопанство" за присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г..
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно сериозно изоставане на есенната сеитба.


VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно незачитане правото на стотици български граждани на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
2. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ.


VIII. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.


IX. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно състоянието на реформата в държавната администрация и разходите, свързани с тази администрация.


X. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мерки за подобряване на граничния контрол и паспортно-визовия режим на Република България.
2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно религиозното движение "Свидетелите на Йехова" и в частност дейността на деноминацията на територията на Република България.
3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на ръководството на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на по-голям брой полицейски инспектори в населените места.


XI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на мост Оряхово - Бекет.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Пламен Славов, и на питане от народните представители Асен Агов и Иван Николаев Иванов;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на питане от народния представител Мария Капон;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народния представител Ахмед Юсеин, се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 12 ( писмени: 7 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 1 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 5
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно следприватизационен контрол на "ЗИО" ЕООД, град Дупница (връчен на 18.11.2005).
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Стефан Попов - директор на ЦСМП - гр. Стара Загора.
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно действията на Правителството след Доклада за машинациите с програмата "Петрол срещу храни".
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно дългосрочната политика на правителството за икономическите перспективи от модернизацията на въоръжените сили на Република България.
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно имотите на тракийските българи - изселници на територията на Република Турция.
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действия, които дават опасни антиевроатлантически сигнали.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно финансовите ангажименти между Република България и Ирак.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация на южната дъга на Софийския околовръстен път.
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ангажименти на Република България, произтичащи от договора за присъединяване към ЕС.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно възобновяване на изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци - Перник.
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на питане на н.п. ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ и ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно стратегия за управление на отпадъците.
Устен отговор в заседанието на 18.11.2005 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно разрешение за складиране на отпадъци в мина "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин.

Форма за търсене
Ключова дума