Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/11/2005
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно реформи в образованието и въвеждане на "ваучерна" система.


II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на мост Оряхово - Бекет.


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно незачитане правото на стотици български граждани на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мерки за подобряване на граничния контрол и паспортно-визовия режим на Република България.
2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно религиозното движение "Свидетелите на Йехова" и в частност дейността на деноминацията на територията на Република България.
3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на ръководството на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на по-голям брой полицейски инспектори в населените места.
4. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно упражняване на контрол от страна на ръководството на МВР върху спазването на гражданските права на задържаните в регионалните звена на МВР.
5. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно нарушението на правото на собственост и на свободно придвижване в Еленския балкан.


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия за реформа на съдебната власт.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно създаване на трудови войски.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на питане от народния представител Борислав Великов;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков и на питане от народните представители Асен Агов и Иван Николаев Иванов;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ясен Попвасилев;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на питане от народния представител Филип Димитров и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин ;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев;
- министърът на културата Стефан Данаилов.
Общ брой: 15 ( писмени: 10 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 1
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 0 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на БГА "Балкан" при започване на приватизационната процедура (връчен на 25.11.2005).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно почивна станция "Момина сълза" - Боровец (връчен на 25.11.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно закупуването и доставката на лекарства по Наредба № 23 на Министерството на здравеопазването (връчен на 25.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно проект на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2006 г (връчен на 25.11.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно проверка на дейността на Медицински център "Уромед-2001" и становището на Здравната каса и Министерството на здравеопазването (връчен на 25.11.2005).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно приложението от страна на Националния осигурителен институт на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 25.11.2005).
===
Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на мост Оряхово - Бекет.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно незачитане правото на стотици български граждани на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно реформи в образованието и въвеждане на "ваучерна" система.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на въпрос на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на ръководството на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на по-голям брой полицейски инспектори в населените места.
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно нарушението на правото на собственост и на свободно придвижване в Еленския балкан.
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мерки за подобряване на граничния контрол и паспортно-визовия режим на Република България.
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно религиозното движение "Свидетелите на Йехова" и в частност дейността на деноминацията на територията на Република България.
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно упражняване на контрол от страна на ръководството на МВР върху спазването на гражданските права на задържаните в регионалните звена на МВР.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на питане на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия за реформа на съдебната власт.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 25.11.2005 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно създаване на трудови войски.


Форма за търсене
Ключова дума