Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/12/2005
I. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно строителството на спортна зала в град Гоце Делчев.


II. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отношението на изпълнителната власт към парламентарните процедури за одобрение плановете за модернизация на армията.


III. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно състоянието на реформата в държавната администрация и разходите, свързани с тази администрация.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно засилване на административния капацитет и реформата в държавната администрация.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дългосрочната политика на Министерството на икономиката и енергетиката за възстановяване на производството в завода "Химко" в град Враца.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно необосновано уволнение на директорката на пристанището в гр. Лом и кадровата политика на Министерството на транспорта.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно навлизането на нискотарифни авиокомпании на българския въздухоплавателен пазар.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно осигуряване безопасността на храните.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно готовността на отрасъл "селско стопанство" за присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г..
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно сериозно изоставане на есенната сеитба.
4. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.
5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно мерките предприети от Министерството на земеделието и горите срещу повсеместното изсъхване на горите, следствие на дървесните вредители.


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
2. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ.
4. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.


VIII. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.


IX. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сериозните предупреждения към българското правителство в доклада на Европейската комисия.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно развитието на евроинтеграционния процес в България.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 2 въпроса от народните представители Станислав Станилов и Минчо Христов;
- министърът на правосъдието Георги Петканов - на питане от народния представител Мария Капон;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Бойко Ватев;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Бойко Великов;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Бойко Великов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието от заседанието по уважителни причини на народния представител Ваньо Шарков, се отлагат отговорите на въпрос към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и на въпрос към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 14 ( писмени: 6 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 2 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно кандидатура на Съюз "Истина" за членство в Централната комисия по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 02.12.2005).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно причинената от служители на РДВР гр. Благоевград смърт на Ангел Димитров от гр. Благоевград (връчен на 02.12.2005).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно инцидента станал с морския кораб "Хера" (връчен на 02.12.2005).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ относно строителството на завод за преработка на твърди отпадъци, разположен на територията на с. Шишманци, община Раковски (връчен на 02.12.2005).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на отбраната мерки за предотвратяване обгазяванията на Стара Загора и региона (връчен на 02.12.2005).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно инцидента станал с морския кораб "Хера" (връчен на 02.12.2005).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на третокласен път № 623 от Републиканската пътна мрежа в участъка Враня стена - Габрешевци, Кюстендилска област (връчен на 02.12.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реконструкция на второкласен път № 2-11 от републиканската пътна мрежа в участъка с. Милковица - Сомовит, плевенска област (връчен на 02.12.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно упражняване на правомощия по чл. 66 от ЗДС (връчен на 02.12.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно проверка на РЗОК - Велико Търново в Общинската болница - гр. Павликени (връчен на 02.12.2005).
===
Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на въпрос на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно строителството на спортна зала в град Гоце Делчев.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отношението на изпълнителната власт към парламентарните процедури за одобрение плановете за модернизация на армията.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно засилване на административния капацитет и реформата в държавната администрация.
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно състоянието на реформата в държавната администрация и разходите, свързани с тази администрация.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дългосрочната политика на Министерството на икономиката и енергетиката за възстановяване на производството в завода "Химко" в град Враца.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно необосновано уволнение на директорката на пристанището в гр. Лом и кадровата политика на Министерството на транспорта.
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно навлизането на нискотарифни авиокомпании на българския въздухоплавателен пазар.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно готовността на отрасъл "селско стопанство" за присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г..
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно сериозно изоставане на есенната сеитба.
Устен отговор в заседанието на 02.12.2005 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно осигуряване безопасността на храните.

Форма за търсене
Ключова дума