Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/12/2005
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно наличието на тайни затвори на ЦРУ на територията на Република България.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Постановление на Министерски съвет за отмяна на задължението длъжностните лица на Агенция Митници да подават ежегодна декларация за имуществото и доходите си.
3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство относно назначаването на заместник-министрите и съветниците към Министерския съвет и критериите за тези назначения.
4. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно възстановяване и предотвратяване на вреди от действия на изпълнителната власт.
5. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно търсене на отговорност в правителството за убийството на Ангел Димитров и неговото прикриване.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно религиозната школа в с. Устина.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно мерките предприети от Министерството на земеделието и горите срещу повсеместното изсъхване на горите, следствие на дървесните вредители.


IV. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сериозните предупреждения към българското правителство в доклада на Европейската комисия.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно развитието на евроинтеграционния процес в България.


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно спиране на корупционния натиск върху българския данъкоплатец.


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно нарушението на правото на собственост и на свободно придвижване в Еленския балкан.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изграждането на златна мина в околностите на Крумовград от канадската фирма "Болкан минерал енд майнинг".
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно планирана концесия на златна мина в Крумовград.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на 3 въпроса от народните представители Станчо Тодоров, Иво Атанасов, и Иван Николаев Иванов;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на питане от народния представител Мартин Димитров.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на министъра на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Бойко Великов; и на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Поради отдавна планирана официална среща с министрите на културата на Сърбия и на Косово, министърът на културата Стефан Данаилов не може да участва в парламентарния контрол.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски.
Общ брой: 17 ( писмени: 6 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 3
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 0 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно връщане остатъка от премията на застрахованите лица в ЗК "София - живот" АД (връчен на 09.12.2005).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно спешното изграждане на дига над село Първомай, община Петрич, област Благоевград за предпазването му от евентуални наводнения (връчен на 09.12.2005).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно стопанисването на държавния поземлен фонд в област Монтана и извършените разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен фонд през 2005 г (връчен на 09.12.2005).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно образователни изисквания към директорите на центрове за деца с увреждания (връчен на 09.12.2005).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно разписанието на бързите влакове за Кюстендил (връчен на 09.12.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно лечението на деца болни от епилепсия (връчен на 09.12.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно разпространението и възможностите за точна диагностика на Лаймската болест в България (връчен на 09.12.2005).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно възникващи трудности при предоставяне на средства от Държавния бюджет при социалното договаряне с доставчици на социални услуги (връчен на 16.12.2005).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство относно назначаването на заместник-министрите и съветниците към Министерския съвет и критериите за тези назначения.
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно наличието на тайни затвори на ЦРУ на територията на Република България.
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно търсене на отговорност в правителството за убийството на Ангел Димитров и неговото прикриване.
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Постановление на Министерски съвет за отмяна на задължението длъжностните лица на Агенция Митници да подават ежегодна декларация за имуществото и доходите си.
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно възстановяване и предотвратяване на вреди от действия на изпълнителната власт.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно религиозната школа в с. Устина.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно спиране на корупционния натиск върху българския данъкоплатец.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно нарушението на правото на собственост и на свободно придвижване в Еленския балкан.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно мерките предприети от Министерството на земеделието и горите срещу повсеместното изсъхване на горите, следствие на дървесните вредители.

Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси:
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сериозните предупреждения към българското правителство в доклада на Европейската комисия.
Устен отговор в заседанието на 09.12.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно развитието на евроинтеграционния процес в България.

Форма за търсене
Ключова дума