Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/12/2005
Днес 16.12.2005 г., на основание чл. 88, ал.1 от ПОДНС, Народното събрание гласува да отпадне точка 14 ( Парламентарен контрол) от програмата за работата на Народното събрание за 14-16 декември 2005; Парламентарния контрол на първото заседание след ваканцията да започне от 9:00 часа.


I. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изграждането на златна мина в околностите на Крумовград от канадската фирма "Болкан минерал енд майнинг".
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно планирана концесия на златна мина в Крумовград.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неучастие на България във финансовия инструмент на Европейския съюз в областта на околната среда - Програма "Лайф".


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
2. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за предотвратяване на последствията от обгазяванията на Стара Загора и региона.
5. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от таласемия български деца.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно предприемане на мерки по закона за здравето във връзка с грубо нарушаване на професионалната етика.
8. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно безплатните животоподдържащи лекарства за хората с трансплантирани сърца.


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.
3. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно черния пазар на антики във Велико Търново.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно многобройните жалби от жители на с. Каменец, Плевенска област по повод на продължаващите 12 години кражби, побоища, малтретиране на местното население.
3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно критериите за подбор при назначаването на личния състав в звената на Национална служба "Полиция" в Министерството на вътрешните работи.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Филип Димитров и на питане от народния представител Павел Чернев;
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на 2 въпроса от народните представители Борислав Ноев, и Екатерина Михайлова;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Борислав Ноев и на питане от народните представители Филип Димитров и Димитър Йорданов;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Маруся Любчева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието по уважителни причини на народния представител Иван Николаев Иванов, се отлагат отговорите на негови въпроси към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Форма за търсене
Ключова дума