Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/01/2006
Парламентарен контрол - 9.00 ч. - 14.00 ч.

I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позицията на правителството във връзка с изтеглянето на българския военен контингент от Ирак.
2. Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно режима на регистрация на нетрадиционни вероизповедания в Република България.
3. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позицията на правителството във връзка с политиката на България в Черноморския регион.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство по стабилизиране и възстановяване на Ирак.
2. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно българското дипломатическо присъствие в Ирак.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН и СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно неизпълнени договорни ангажименти на новите мажоритарни собственици на електроразпределителните дружества.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Договора за приватизация на БТК.
5. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно информация в Министерството на външните работи за използване на българска територия за тайни затвори от страна на ЦРУ - САЩ.
6. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно извършени административни нарушения и злоупотреби с инвестиционни бонове.
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българското участие в проекта "Галилео".


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно необходимостта от спешен ремонт на отоплителната и абонатната станция на Професионална гимназия по строителство и архитектура - Пазарджик.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно начина на набиране на студенти за някои от свободно избираемите предмети във Варненския свободен университет.
3. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно дисциплинарното уволнение на директора на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Две могили, област Русенска.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно откриване на Еврошвейцарски университет във Видин.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изграждането на златна мина в околностите на Крумовград от канадската фирма "Болкан минерал енд майнинг".
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно планирана концесия на златна мина в Крумовград.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неучастие на България във финансовия инструмент на Европейския съюз в областта на околната среда - Програма "Лайф".
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедурата по ОВОС на автомагистрала "Люлин".
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на екологичното законодателство в с. Муселиево и с. Въбел, община Никопол.
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно отказа за обявяване на лесопарк "Митрополит Методий Кусев - Аязмото" в Стара Загора за защитена местност от Министерството на околната среда и водите.


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно социалната интеграция на хората с увреждания.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ефективността на програмата "от социални помощи към заетост".


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за предотвратяване на последствията от обгазяванията на Стара Загора и региона.
5. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от таласемия български деца.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно предприемане на мерки по Закона за здравето във връзка с грубо нарушаване на професионалната етика.
8. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно безплатните животоподдържащи лекарства за хората с трансплантирани сърца.
9. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничната липса на фенобарбитал в аптечната мрежа.


VII. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно възстановяването на Националния парк-музей "Самуилова крепост".
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно съдбата на сградите, обявени за архитектурни паметници в гр. Плевен.
3. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно строителството на храмова постройка - молитвен дом в землището на с. Босилково, на връх "Свобода", община Баните, в област Смолян.
4. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно ползването на джамията в гр. Стара Загора като действащ молитвен дом.


VIII. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.


IX. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на икономиката и енергетиката мерки за прекратяване обгазяванията на Стара Загора и региона.
2. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно законността потребителите на топлинна енергия за битови нужди да плащат такса мощност, без да се договаря на база реално отопляем обем и без да се монтират измервателни уреди на границата на собственост.
3. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно състоянието на "Мини Бобов дол" АД.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преминаване на автомагистрала "Люлин" през терена на "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник.


X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Румен Петков, и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 20 ( писмени: 12 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 2
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 13 ( писмени: 0 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 1
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно нерегламентирани плащания от граждани на Европейския съюз при преминаване на българо-турската сухопътна граница (връчен на 13.01.2006).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно средната месечна брутна заплата в дейностите на културата - "държавна отговорност" в община Перник (връчен на 13.01.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно резултатите от операция "Респект" (връчен на 13.01.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно неизплатено обезщетение на наследници на загинал при трудова злополука в "Бургаски медни мини" ЕАД (връчен на 13.01.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно източването на Параходство Български морски флот чрез неизгодни тайм-чартърни договори (връчен на 13.01.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно прилагане на чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ (връчен на 13.01.2006).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА относно действията на България в рамките на Политиката на Европейския съюз за развитие (връчен на 13.01.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действията на Министерството на отбраната по случая с ЖСК "Хан Омуртаг" (връчен на 13.01.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно наличието на данни в архива на МВР за изселването на Енчо Христов Паскалев през 1948 г (връчен на 13.01.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно взети мерки по внесеното от "Газоснабдяване Хасково" АД в Министерството на икономиката и енергетиката писмо с вх. № 9200-1536/08.11.2005 г (връчен на 13.01.2006).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позицията на правителството във връзка с политиката на България в Черноморския регион.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позицията на правителството във връзка с изтеглянето на българския военен контингент от Ирак.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно режима на регистрация на нетрадиционни вероизповедания в Република България.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно българското дипломатическо присъствие в Ирак.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българското участие в проекта "Галилео".
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно извършени административни нарушения и злоупотреби с инвестиционни бонове.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно информация в Министерството на външните работи за използване на българска територия за тайни затвори от страна на ЦРУ - САЩ.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Договора за приватизация на БТК.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство по стабилизиране и възстановяване на Ирак.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН и СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно неизпълнени договорни ангажименти на новите мажоритарни собственици на електроразпределителните дружества.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно начина на набиране на студенти за някои от свободно избираемите предмети във Варненския свободен университет.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно дисциплинарното уволнение на директора на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Две могили, област Русенска.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно необходимостта от спешен ремонт на отоплителната и абонатната станция на Професионална гимназия по строителство и архитектура - Пазарджик.
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно откриване на Еврошвейцарски университет във Видин.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изграждането на златна мина в околностите на Крумовград от канадската фирма "Болкан минерал енд майнинг".
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неучастие на България във финансовия инструмент на Европейския съюз в областта на околната среда - Програма "Лайф".
Устен отговор в заседанието на 13.01.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно планирана концесия на златна мина в Крумовград.

Форма за търсене
Ключова дума