Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/01/2006
Точка първа
Изслушване на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров относно "Енергийната стратегия на правителството, българската позиция по проектите "Набуко" и "АМБО" и възможностите за диверсификация на енергоресурсите които България потребява, както и сроковете и икономическата целесъобразност от изграждането на АЕЦ "Белене"".

Точка втора
Отговори на въпроси и питания

I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за осигуряване на публичен достъп до архивите на репресивния апарат на комунистическия режим в периода 1944-1989 г.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно Ратификация на договора за присъединяване на България към Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно унифициране политиката на правителството в борбата срещу организираната престъпност с европейските норми.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно действията на Министерството на образованието и науката след приемането на мерките във връзка с трагедията в р. Лим и решенията на Временната анкетна комисия към 39-то Народно събрание.
2. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно организацията и провеждането на третия час по физическо възпитание и спорт в училище.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконна промяна предназначението на земята в с. Муселиево, община Никопол.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно мотивите и документите, въз основа на които са върнати 68 декара в с. Борима на общинския председател на ДПС в Троян г-н Себахатин Юзеиров.


IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно социалната интеграция на хората с увреждания.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ефективността на програмата "от социални помощи към заетост".
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно бъдещето на Дом за деца с умствена изостаналост "Св. Марина" - с. Медвен, община Котел, област Сливен.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за предотвратяване на последствията от обгазяванията на Стара Загора и региона.
5. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от таласемия български деца.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно предприемане на мерки по Закона за здравето във връзка с грубо нарушаване на професионалната етика.
8. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно безплатните животоподдържащи лекарства за хората с трансплантирани сърца.
9. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничната липса на фенобарбитал в аптечната мрежа.
10. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно аптеките получили разрешение за извършване на търговия с лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
11. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно лекарствените средства, които са предоставят на ветераните от войните според приетия през 1998 г. закон и начина за тяхното изплащане.
12. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно създалата се масова практика болници да изискват 500 лв. гаранция от здравноосигурени български граждани.


VI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно основните макроикономически параметри, касаещи състоянието на българската икономика през 2005 г.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действията на правителството относно дефицита по текущата сметка.


VII. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно намеренията на министъра да въведе "административен борд".


VIII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на икономиката и енергетиката мерки за прекратяване обгазяванията на Стара Загора и региона.
2. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно законността потребителите на топлинна енергия за битови нужди да плащат такса мощност, без да се договаря на база реално отопляем обем и без да се монтират измервателни уреди на границата на собственост.
3. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно състоянието на "Мини Бобов дол" АД.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преминаване на автомагистрала "Люлин" през терена на "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник.
5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ускоряване реализацията на проекта "НАБУКО".
6. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно тежкото финансово състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли.
7. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно действията на Правителството за запазване българските национални интереси и осигуряване на енергийната независимост на България свързани с нефтените ни концесии в Либия и търсенето на алтернативни енергийни източници.


IX. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.
4. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административен капацитет за усвояване на средства.
5. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната оперативна програма за регионално развитие.
6. Въпрос от н.п. СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно процедура за обособяване на общинско В и К дружество - гр. Самоков.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Филип Димитров;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Владимир Кузов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на питане от народния представител Стела Банкова;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Бойко Великов, и Владимир Кузов и на питане от народния представител Мария Капон.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Общ брой: 11 ( писмени: 6 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 8
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 0 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно статута на длъжността главен счетоводител във Върховния административен съд (връчен на 27.01.2006).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно действията на правителството по отношение на контрабандата и корупцията в митниците (връчен на 27.01.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на правителството в областта та тютюнопроизводството (връчен на 27.01.2006).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно унифициране политиката на правителството в борбата срещу организираната престъпност с европейските норми.
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно Ратификация на договора за присъединяване на България към Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за осигуряване на публичен достъп до архивите на репресивния апарат на комунистическия режим в периода 1944-1989 г.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно организацията и провеждането на третия час по физическо възпитание и спорт в училище.
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на питане на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно действията на Министерството на образованието и науката след приемането на мерките във връзка с трагедията в р. Лим и решенията на Временната анкетна комисия към 39-то Народно събрание.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно мотивите и документите, въз основа на които са върнати 68 декара в с. Борима на общинския председател на ДПС в Троян г-н Себахатин Юзеиров.
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконна промяна предназначението на земята в с. Муселиево, община Никопол.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно бъдещето на Дом за деца с умствена изостаналост "Св. Марина" - с. Медвен, община Котел, област Сливен.
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ефективността на програмата "от социални помощи към заетост".
Устен отговор в заседанието на 27.01.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно социалната интеграция на хората с увреждания.

Форма за търсене
Ключова дума