Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/02/2006
I. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
3. Въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.
4. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от таласемия български деца.
5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно предприемане на мерки по Закона за здравето във връзка с грубо нарушаване на професионалната етика.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно безплатните животоподдържащи лекарства за хората с трансплантирани сърца.
7. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничната липса на фенобарбитал в аптечната мрежа.
8. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно аптеките получили разрешение за извършване на търговия с лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
9. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно създалата се масова практика болници да изискват 500 лв. гаранция от здравноосигурени български граждани.
10. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно осигуреното финансиране на системата за спешна медицинска помощ в Република България през 2006 г.


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно основните макроикономически параметри, касаещи състоянието на българската икономика през 2005 г.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действията на правителството относно дефицита по текущата сметка.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно постигнатото споразумение с Международния валутен фонд.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно критериите за подбор при назначаването на личния състав в звената на Национална служба "Полиция" в Министерството на вътрешните работи.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно незаконен трафик на български деца до Република Австрия.


IV. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно бездействие и неефективност на Централната комисия по Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани, които водят до нарушаване на чл. 10, ал. 2 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на правосъдието спрямо македонски граждани - кандидати за придобиване на българско гражданство.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно законността потребителите на топлинна енергия за битови нужди да плащат такса мощност, без да се договаря на база реално отопляем обем и без да се монтират измервателни уреди на границата на собственост.
2. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно състоянието на "Мини Бобов дол" АД.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преминаване на автомагистрала "Люлин" през терена на "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ускоряване реализацията на проекта "НАБУКО".
5. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно тежкото финансово състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли.
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно действията на Правителството за запазване българските национални интереси и осигуряване на енергийната независимост на България свързани с нефтените ни концесии в Либия и търсенето на алтернативни енергийни източници.
7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно политиката и контрола на Министерството на икономиката и енергетиката за изпълнението от топлофикационните дружества на чл. 154, ал. 2 от Закона за енергетиката.
8. Питане от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно информация по новата енергийна стратегия на Европейския съюз, предвиждаща увеличаване дела на ядрената енергетика в производството на ЕС.


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
2. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната концепция за логистика.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.
4. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административен капацитет за усвояване на средства.
5. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната оперативна програма за регионално развитие.
6. Въпрос от н.п. СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно процедура за обособяване на общинско В и К дружество - гр. Самоков.
7. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ относно отдаване на концесия на 30 май т.г. с Решение № 516 на МС без търг или конкурс на 1416 дка земеделски земи, граничещи с Курортния комплекс Слънчев бряг на офшорната компания "Трансатлантик Фрейтърс, Инкорпорейтед".
8. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно осъществяване на незаконосъобразни преустройства и строително-монтажни дейности в жилищна сграда.


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно намаляване размера на таксите по чл. 6 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената собственост.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушение на забраните за палене на стърнища.
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подобряване на процедурите и критериите за подпомагане на картофопроизводителите от Държавен Фонд "Земеделие".


IX. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно проблеми в ЕАД "Профилактика, рехабилитация и отдих" - София.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Николай Камов и на питане от народния представител Минчо Христов;
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов и на 2 питания от народния представител Мария Капон;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на 2 въпроса от народните представители Стойко Танков, и Марина Дикова и Йордан Костадинов и на 2 питания от народните представители Мартин Димитров, и Христо Кирчев;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Борислав Ноев;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народния представител Трифон Митев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Димитър Абаджиев, се отлага отговорът на въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, и министърът на отбраната Веселин Близнаков.
Общ брой: 28 ( писмени: 11 , устни: 17 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 15 ( писмени: 2 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно отсъствието на "ПСОВ-Етрополе" от "Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2006 г. - приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България (връчен на 10.02.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно черния пазар на антики във Велико Търново(връчен на 10.2.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на правителството към бизнеса в областта на електроснабдяването (връчен на 10.02.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно незаконно съдействие от страна на РДНСК - Пловдив, и непроизнасяне на ДНСК след сезирането им за започнало строителство върху процесуално спорни площи (връчен на 10.02.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно лечението на г-жа Ленка Р. Петрова от гр. София, извършено в СБАЛО - Горна Баня, свързано с издадената епикриза, че след 4 операции няма усложнения и заключението на проф. Тифчев - председател на Комисията по ортопедия към МЗ, че състоянието на пациентката е твърде лошо (връчен на 10.02.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно състоянието на ДОВДЛРГ - с. Лик, община Мездра, област Враца (връчен на 10.02.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно предложение от г-н Георги Георгиев, кмет на община Ботевград за освобождаване на г-жа Петя Константинова Кючукова от длъжност Директор на ОУ "Н.Й.Вапцаров" (връчен на 10.02.2006).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно указания от Дипломатическото ни представителство в Хавана (връчен на 10.02.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на икономиката и енергетиката мерки за прекратяване обгазяванията на Стара Загора и региона (връчен на 10.02.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на питане на н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно организацията и функционирането на доболничната помощ и взаимодействието й с Центровете за спешна медицинска помощ (връчен на 10.02.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за предотвратяване на последствията от обгазяванията на Стара Загора и региона (връчен на 10.02.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно осигуряване на лекарства за онкоболни (връчен на 10.02.2006).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно възстановяване на щетите от снеготопенето и обилните дъждове в района Огняновски минерални бани в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград (връчен на 10.02.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно дължими данъци от група "Лукойл" (връчен на 10.02.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно разработване на проекта на Закона за условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство (връчен на 10.02.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно лекарствените средства, които са предоставят на ветераните от войните според приетия през 1998 г. закон и начина за тяхното изплащане (връчен на 10.02.2006).
===
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти в училищата.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничната липса на фенобарбитал в аптечната мрежа.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно безплатните животоподдържащи лекарства за хората с трансплантирани сърца.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно предприемане на мерки по Закона за здравето във връзка с грубо нарушаване на професионалната етика.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно лечението на болните от таласемия български деца.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно създалата се масова практика болници да изискват 500 лв. гаранция от здравноосигурени български граждани.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно състоянието на МБАЛ - Благоевград.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно осигуреното финансиране на системата за спешна медицинска помощ в Република България през 2006 г.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно хроничен недостиг на кардиостимулатори за лечебните заведения в България.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно аптеките получили разрешение за извършване на търговия с лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно основните макроикономически параметри, касаещи състоянието на българската икономика през 2005 г.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно действията на правителството относно дефицита по текущата сметка.
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно постигнатото споразумение с Международния валутен фонд.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 10.02.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно незаконен трафик на български деца до Република Австрия.

Форма за търсене
Ключова дума