Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/06/2006
I. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ и ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно ресурсната и нормативната обезпеченост на здравната реформа при извършване на трансплантации на органи, тъкани и клетки.
2. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно държавните средства за домовете за медико - социални грижи за деца, методиката и нормативите за определяне на издръжката на децата в тези домове.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно ефективността в работата на МВР по разкриването на тежки престъпления.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мониторинг за конвенционалната престъпност в България.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно актуалното състояние на процеса на пререгистрация на МПС след приключване на крайния срок и политиката на Министерството на вътрешните работи за решаване на проблемите, свързани с въпросната пререгистрация.
4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно извършена провокация на организирана група граждани на 4.06.2006 г. в гр. Пещера на митинг на ПП "Атака".
5. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно картотека "Вражески елементи" в архива на МВР от времето на комунистическия режим в България.
6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно разследването на двойното убийство на сестри Белнейски.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно бомбения атентат срещу офиса на ПП "Атака" в гр. Варна.
8. Въпрос от н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно незавършена сграда на Министерството на вътрешните работи в гр. Разград.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промени в програмата на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане и въвеждане в експлоатация на граничните връзки между България и Гърция.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно продължаване на изграждането на автомагистрала "Хемус" и подобряване на връзките на гр. Плевен със столицата.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно програмата на българското правителство и Министерството на земеделието и горите за комасацията на земята и уедряването на земеползването с оглед максималното ползване на структурни фондове на Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за подпомагане производителите и търговците на мед.


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството по отношение на Проекта "Красива България".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Ахмед Юсеин;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на 2 въпроса от народните представители Ахмед Юсеин, и Иван Николаев Иванов, на въпрос с писмен отговор от народния представител Стоян Витанов, и на 2 питания от народните представители Минчо Христов и Стела Банкова;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на 2 въпроса от народния представител Борислав Ноев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Маргарита Панева и Мая Манолова към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос от народния представител Маргарита Панева към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил;
- въпрос и две питания от народния представител Мартин Димитров към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров;
- въпрос от народния представител Димитър Дъбов към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, и министърът на траспорта Петър Мутафчиев.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Георги Петканов, поради отпуск.
Общ брой: 28 ( писмени: 12 , устни: 16 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 4
ДПС: 4
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконното строителство в руслото на река Марица (връчен на 16.06.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие (връчен на 16.06.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно законовото уреждане на дейността на кредитните кооперации (връчен на 16.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (връчен на 16.06.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на ангажиментите по присъединяване на България към Европейския съюз (връчен на 16.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно становище на Министерството на икономиката и енергетиката относно инвестиционното предложение на "Челопеч Майнинг" ЕАД за разширяване на златодобива от мина "Челопеч" (връчен на 16.06.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно становище на Министерството на околната среда и водите относно инвестиционното предложение на "Челопеч Майнинг" ЕАД за разширяване на златодобива от мина "Челопеч" (връчен на 16.06.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно закриване на военен полигон - Змейово (връчен на 16.06.2006).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно ефективността в работата на МВР по разкриването на тежки престъпления.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мониторинг за конвенционалната престъпност в България.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно картотека "Вражески елементи" в архива на МВР от времето на комунистическия режим в България.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно бомбения атентат срещу офиса на ПП "Атака" в гр. Варна.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно разследването на двойното убийство на сестри Белнейски.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно незавършена сграда на Министерството на вътрешните работи в гр. Разград.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно актуалното състояние на процеса на пререгистрация на МПС след приключване на крайния срок и политиката на Министерството на вътрешните работи за решаване на проблемите, свързани с въпросната пререгистрация.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно извършена провокация на организирана група граждани на 4.06.2006 г. в гр. Пещера на митинг на ПП "Атака".

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промени в програмата на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане и въвеждане в експлоатация на граничните връзки между България и Гърция.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно продължаване на изграждането на автомагистрала "Хемус" и подобряване на връзките на гр. Плевен със столицата.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за подпомагане производителите и търговците на мед.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно програмата на българското правителство и Министерството на земеделието и горите за комасацията на земята и уедряването на земеползването с оглед максималното ползване на структурни фондове на Европейския съюз.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството по отношение на Проекта "Красива България".

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно държавните средства за домовете за медико - социални грижи за деца, методиката и нормативите за определяне на издръжката на децата в тези домове.
Устен отговор в заседанието на 16.06.2006 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ и ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно ресурсната и нормативната обезпеченост на здравната реформа при извършване на трансплантации на органи, тъкани и клетки.

Форма за търсене
Ключова дума