Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/06/2006
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА относно становището на Министерството на образованието и науката за работата на Образователния център за деца от малцинствата към министерството.


II. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство спрямо развитието на ядрената енергетика.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно заплащането на такса мощност от клиентите на топлофикационните дружества.
3. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изплащането на изкупените количества тютюн от "Булгартабак Холдинг".
4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегията на правителството относно бъдещите отношения с "Газпром".
5. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно приватизационната стратегия на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение на Мини-Бобов дол.
6. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно отдаването под наем на мини "Бобов дол" АД.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно безопасността на гражданите, през чиито населени места преминава републикански път.
2. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансирането на ремонтни дейности на републикански пътни участъци и осигуряването на безопасни условия за движение в бургаски регион.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение тенденцията на влошаване на качеството и предстоящото шоково увеличение на цената на питейната вода.
4. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно незаконни строителства на територията на гр. София.
5. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно сертификацията и контрола на производство на бетон в Република България.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно оценка на одържавени имоти в община Бобов дол.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно допускане на корупционни практики и конфликт на интереси в Министерството на земеделието и горите.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно обвинения от българския бизнес в некомпетентност на ръководството на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.
4. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно приложение на Закона за рибарството и аквакултурите.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно проблеми на системата за вътрешен одит.
2. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно промени в правилата за тото и лото игрите.
3. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно доизграждане и пускане в експлоатация на ГКПП "Гюешево".
4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изпълнение на плана за приходите от ДДС.


VI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети действия във връзка със сигнал за наличие на организирана престъпност на територията на община Дупница.
2. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становището на Министерството на вътрешните работи за организацията и работата на КАТ и осигуряването на безопасни условия по пътищата в районите на населените места по време на лятната ваканция на децата.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно извършване на проверка по сигнал на жители на гр. Ловеч.
4. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно денонощно дежурство на кола и служители на МВР на адрес ул. "Любен Каравелов" № 20 в София.
5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно разкрити нови данни за взрива срещу клуба на ПП "АТАКА" във гр. Варна.
6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно използването на служители на МВР за охрана на сбирка на незаконна партия.
7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно инцидента в гр. Пазарджик със служители на МВР.
8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно засиленото присъствие на служители на МВР в районите със смесено население.
9. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно случая на магистрала "Тракия" с проф. Балкански.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно заповед за закриване на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Балчик.


VIII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на Националния медицински координационен център.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно развитието на филиали за спешна медицинска помощ в България.
3. Въпрос от н.п. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА относно становището на Министерството на здравеопазването относно продължаващото лечение със скъпи лекарства на болни от множествена склероза.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно проекта за новата Национална здравна стратегия 2007-2012 година.
5. Въпрос от н.п. МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно издадено от Министерството на здравеопазването съгласувателно становище за производство на дървени въглища в местност "Мишелика", с. Къпиново, община Велико Търново.
6. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно появата на фалшиви лекарствени средства в аптечната мрежа и лечебните заведения.


IX. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно нарушение на чл. 87а от Закона за държавния служител при назначаването на одитори.
2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно изграждането на електронно правителство.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на питане от народния представител Евгени Чачев;
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Яне Янев;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на питане от народния представител Мартин Димитров.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Николаев Иванов, се отлагат отговорите на:
- въпрос към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров;
- въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- питане към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Георги Петканов, поради законоустановен отпуск.
Общ брой: 23 ( писмени: 8 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 2 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно задължаване община Стражица със стойност на изплатени централно капиталови разходи (връчен на 30.06.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно приложение на Закона за движение по пътищата (връчен на 30.06.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно проверка във връзка с образованието и квалификацията на членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране (връчен на 30.06.2006).

Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава Правосъдие и вътрешни работи (връчен на 30.06.2006).
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно причини за неодобряване на проекти на община Свищов по програма "Красива България" (връчен на 30.06.2006).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА относно становището на Министерството на образованието и науката за работата на Образователния център за деца от малцинствата към министерството.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно приватизационната стратегия на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение на Мини-Бобов дол.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно отдаването под наем на мини "Бобов дол" АД.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно изплащането на изкупените количества тютюн от "Булгартабак Холдинг".
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегията на правителството относно бъдещите отношения с "Газпром".
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство спрямо развитието на ядрената енергетика.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно заплащането на такса мощност от клиентите на топлофикационните дружества.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение тенденцията на влошаване на качеството и предстоящото шоково увеличение на цената на питейната вода.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансирането на ремонтни дейности на републикански пътни участъци и осигуряването на безопасни условия за движение в бургаски регион.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно безопасността на гражданите, през чиито населени места преминава републикански път.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно сертификацията и контрола на производство на бетон в Република България.
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно незаконни строителства на територията на гр. София.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 30.06.2006 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно оценка на одържавени имоти в община Бобов дол.

Форма за търсене
Ключова дума