Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/09/2006
I. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно пропуски и недостатъци при договаряне и доставка на скрепителни материали в Национална компания "Железопътна инфраструктура.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно трасето на автомагистрала "Хемус" и мотивите за неговия избор.
2. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно гаранционния срок на пътните съоръжения.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преговорите по договора за концесия на автомагистрала "Тракия".


III. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно издадено от Министерството на здравеопазването съгласувателно становище за производство на дървени въглища в местност "Мишелика", с. Къпиново, община Велико Търново.
2. Въпрос от н.п. ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА относно възможността за работа в аптеките на пределни цени за крайния клиент (пациент).
3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липса на лекарства за онкоболни в град Пловдив.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за международен обмен на тъкани, предназначени за трансплантация.
5. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката на министъра на здравеопазването, свързана с експлантацията на биоматериали.
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно лекарствената политика за астматично болните в Република България.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно уволнение на директора на Регионална ветеринарномедицинска служба, гр. Търговище.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прилагане на чл. 29а от Закона за облагане на доходите на физически лица.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изваждането на Пламен Желев от одита на "Топлофикация" АД София.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно смяната на регистрационните табели на моторните превозни средства.
4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно нарушения при атестирането на одитори.


VI. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно движението на наказателно от общ характер дело №850/2000 г. в Софийски градски съд.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Минчо Христов;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на 2 питания от народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев, и Мария Капон;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева - на 2 питания от народните представители Мария Капон, и Десислав Чуколов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Евгени Чачев към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски;
- въпрос от народните представители Димитър Камбуров и Елиана Масева към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски;
- въпрос от народния представител Димитър Димитров към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- питане от народния представител Евгени Чачев към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради участие в предварително планирано мероприятие с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Румен Петков.
Общ брой: 12 ( писмени: 5 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 3 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно лечението на болни от церебрална парализа деца от Основно болнично училище " Д-р Петър Берон" , гр. Костенец (връчен на 01.09.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Закон за военните паметници (връчен на 01.09.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно възстановяване правото на собственост на земи, отчуждени за нуждите на Министерството на отбраната (връчен на 01.09.2006).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно приемане на наредбата за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (връчен на 01.09.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА мащабна сеч в района на гр. Копривщица(връчен на 01.09.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно използване на Учебно-възстановителната база на РВД в гр. Банско (връчен на 01.09.2006).
===
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно нарушения при атестирането на одитори.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изваждането на Пламен Желев от одита на "Топлофикация" АД София.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно смяната на регистрационните табели на моторните превозни средства.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прилагане на чл. 29а от Закона за облагане на доходите на физически лица.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно пропуски и недостатъци при договаряне и доставка на скрепителни материали в Национална компания "Железопътна инфраструктура.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно гаранционния срок на пътните съоръжения.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно трасето на автомагистрала "Хемус" и мотивите за неговия избор.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преговорите по договора за концесия на автомагистрала "Тракия".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно уволнение на директора на Регионална ветеринарномедицинска служба, гр. Търговище.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за международен обмен на тъкани, предназначени за трансплантация.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката на министъра на здравеопазването, свързана с експлантацията на биоматериали.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно лекарствената политика за астматично болните в Република България.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА относно възможността за работа в аптеките на пределни цени за крайния клиент (пациент).
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно издадено от Министерството на здравеопазването съгласувателно становище за производство на дървени въглища в местност "Мишелика", с. Къпиново, община Велико Търново.
Устен отговор в заседанието на 01.09.2006 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липса на лекарства за онкоболни в град Пловдив.

Форма за търсене
Ключова дума