Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/09/2006
I. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно движението на наказателно дело от общ характер №850/2000 г. в Софийски градски съд.


II. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно допуснати нередности при атестирането на вътрешни одитори.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно престъпна небрежност в земеделското министерство, довела до застрашаване качеството на питейната вода на повече от два милиона български граждани.


IV. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на най-елементарни хигиенно-епидемиологични изисквания за провеждане на детски лагер в база на община Харманли, находяща се в с. Добринище.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно експлантация на трупове в Република България.
3. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно мерките, предприети за ограничаване на разпространението на хепатит А в кв. Столипиново, гр. Пловдив.


V. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи за ограничаване и предотвратяване разпространението на незаконно притежавани оръжия.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно арестуваните във Варна членове и симпатизанти на ПП АТАКА.
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно превишаване служебните правомощия от страна на служители на МВР гр. Провадия, по време на заседание на Общинския съвет на община Провадия.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно правомощията на служителите на МВР да се отбраняват, когато са заплашени животът и здравето им.
5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността в селата Радово, Беранци и Студен извор, обединени в кметство с. Радово, община Трън.
6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно незаконно задържане на български гражданин в административната сграда на Националния дворец на културата.
7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките за борба с корупцията в системата на КАТ.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министър-председателят на Република България Сергей Станишев е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Иван Сотиров.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Маруся Любчева към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 9 ( писмени: 4 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконни сметища в района на гр. Копривщица (връчен на 15.09.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно Писмо № 35303/09.05.2006 г. до Константин Савов Куцаров, във връзка със Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 15.09.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно противодействие на разпространението на наркотици в гр. Благоевград (връчен на 15.09.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно поражения от наводнения във Велико Търново през последните две години (връчен на 15.09.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно разходването на средства от револвиращия инвестиционен фонд на Министерството на здравеопазването (връчен на 15.09.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките, предприети за изпълнение на препоръки на Европейската комисия (връчен на 15.09.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно предоставяне на данни във връзка с децентрализацията на общините и мониторинга на финансовото им състояние (връчен на 15.09.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно доходите от управлението на фискалния резерв на Република България (връчен на 15.09.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно предоставяне на данни във връзка с децентрализацията на общините (връчен на 15.09.2006).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността в селата Радово, Беранци и Студен извор, обединени в кметство с. Радово, община Трън.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките за борба с корупцията в системата на КАТ.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно незаконно задържане на български гражданин в административната сграда на Националния дворец на културата.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно правомощията на служителите на МВР да се отбраняват, когато са заплашени животът и здравето им.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно превишаване служебните правомощия от страна на служители на МВР гр. Провадия, по време на заседание на Общинския съвет на община Провадия.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно арестуваните във Варна членове и симпатизанти на ПП АТАКА.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно движението на наказателно дело от общ характер №850/2000 г. в Софийски градски съд.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно допуснати нередности при атестирането на вътрешни одитори.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно престъпна небрежност в земеделското министерство, довела до застрашаване качеството на питейната вода на повече от два милиона български граждани.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на най-елементарни хигиенно-епидемиологични изисквания за провеждане на детски лагер в база на община Харманли, находяща се в с. Добринище.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно мерките, предприети за ограничаване на разпространението на хепатит А в кв. Столипиново, гр. Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 15.09.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно експлантация на трупове в Република България.

Форма за търсене
Ключова дума