Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/12/2006
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката и подготвеността на правителството за закрила при създаването и използването на патентноспособни изобретения и полезни модели.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно структурната реформа и приложениeто на новия Закон за МВР.
2. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно мерките, които предприема Министерството на вътрешните работи за спазване на правата на пешеходците при пресичане на уличните платна съгласно правилата за движение по пътищата, както и за задълженията на КАТ за нормалното придвижване на хората на територията на София.


III. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор между община Родопи, Агенцията за енергийна ефективност и фирма "АВЕС".
2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно намесата на държавата в лицето на министъра на икономиката и енергетиката в електроразпределението, което се извършва във Варна и Варненски регион.
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно идеята за консолидацията на дружествата в енергийния сектор.
4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно поетите ангажименти на правителството към ЕС за либерализация на пазара на електроенергия.
5. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно икономическата ефективност на АЕЦ "Белене".
6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно европейските директиви в областта на енергетиката.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ относно отваряне на жп прелез на км 275+075 в района на гара Дружба - спирка град Камено на жп линия Пловдив-Стара Загора-Зимница-Карнобат-Камено-Бургас, обслужващ пътя Камено - с. Свобода - Бургас.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно действията на Министерството на транспорта за сертифициране на българската селскостопанска авиация.


V. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно площадка за депо и инсталация за преработка на битови отпадъци.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаване на изкуствени пречки пред инвеститори.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народния представител Павел Шопов;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат:
- отговор от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Маруся Любчева;
- отговор от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева - на питане от народния представител Минчо Христов;
- отговор от министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Минчо Христов.
Поради ангажименти във връзка с посещението у нас на г-жа Катрин Колона, министър по европейските въпроси на Франция, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, и заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Общ брой: 11 ( писмени: 7 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно преодоляване на последиците от активизиране на свлачища в община Оряхово (връчен на 01.12.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно практическото изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на детето (връчен на 01.12.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА относно статута на военно летище - с. Чешненгирово, област Пловдив (връчен на 01.12.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно финансова трагедия, сполетяла семейството на Невен Василев Невенев (връчен на 01.12.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ и МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно сключването на договор за съвместна дейност между Дивечовъдна станция - с. Граматиково, област Бургаска, и "Мултикар" ООД, Пловдив (връчен на 01.12.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно мерки за справяне с проявите на детска агресия (връчен на 01.12.2006).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката и подготвеността на правителството за закрила при създаването и използването на патентноспособни изобретения и полезни модели.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно структурната реформа и приложениeто на новия Закон за МВР.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно намесата на държавата в лицето на министъра на икономиката и енергетиката в електроразпределението, което се извършва във Варна и Варненски регион.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно поетите ангажименти на правителството към ЕС за либерализация на пазара на електроенергия.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор между община Родопи, Агенцията за енергийна ефективност и фирма "АВЕС".
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно идеята за консолидацията на дружествата в енергийния сектор.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно европейските директиви в областта на енергетиката.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно икономическата ефективност на АЕЦ "Белене".

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ относно отваряне на жп прелез на км 275+075 в района на гара Дружба - спирка град Камено на жп линия Пловдив-Стара Загора-Зимница-Карнобат-Камено-Бургас, обслужващ пътя Камено - с. Свобода - Бургас.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно действията на Министерството на транспорта за сертифициране на българската селскостопанска авиация.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно площадка за депо и инсталация за преработка на битови отпадъци.
Устен отговор в заседанието на 01.12.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаване на изкуствени пречки пред инвеститори.

Форма за търсене
Ключова дума