Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/01/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политиката на правителството за гарантирането на националната сигурност при сделката за строителство на АЕЦ "Белене".
2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно връчването на годишната държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" на Богомил Райнов.
3. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позиция на правителството по препоръка 1771/2006 на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за създаване на Пакт за стабилност за Южен Кавказ и стратегия за политика в зоната на "Новото съседство" на ЕС.
4. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите и поетия от министър-председателя чрез писмо №01.01.82 от 15 май 2006 г. ангажимент за изработване на Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
5. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предприетите действия от оглавяваното от г-н Станишев правителство по отношение на препоръките на г-н Джефри Ван Орден в Доклада му за по-гъвкав подход към 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".


II. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно бъдещия статут на защитена територия "Казашко".


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно положението в Дом за временно настаняване "Надежда" в гр. Бургас.


IV. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно незаконното въвеждане в експлоатация на обект "Цех за производство на мивки" на "МЕЖДУНАРОДЕН КОМПОЗИТ БГ" АД, гр. Кюстендил.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно определяне на лечебните заведения за болнична помощ, които извършват оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Агенцията за държавни вземания - Стара Загора, по отношение разпродажба на имущество на кооперацията в с. Верен, Старозагорско.
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно задлъжнялостта на лечебните заведения за болнична помощ с мажоритарна държавна собственост.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно незаконното въвеждане в експлоатация на обект "Цех за производство на мивки" на "МЕЖДУНАРОДЕН КОМПОЗИТ БГ" АД, гр. Кюстендил.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министърът на земеделието и горите Нихат Кабил е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Олег Попов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Румен Петков, поради ангажимент с международно участие - посещение на Държавния секретар на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия за представяне на програмата на германското председателство на Европейския съюз в областта на вътрешните работи.
Общ брой: 18 ( писмени: 8 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 0 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно изпълнението на проектите по ИСПА и подготовката за Оперативната програма "Околна среда" в Благоевградска област (връчен на 12.01.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно двустранните документи между Република България и Република Турция, подписани през ноември 1998 г (връчен на 12.01.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно движение на дело във връзка с пътно-транспортно произшествие (връчен на 12.01.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно съмнения за масирани корупционни сделки със земя от горския фонд в курорта "Бодрост", Благоевградска област (връчен на 19.01.2007).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно проблемите, свързани с опазване на форума на древния Филипопол (връчен на 12.01.2007).
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно дефицит на анестезиолози и интензивни терапевти в столичните лечебни заведения и в страната (връчен на 12.01.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно връчването на годишната държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" на Богомил Райнов.
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позиция на правителството по препоръка 1771/2006 на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за създаване на Пакт за стабилност за Южен Кавказ и стратегия за политика в зоната на "Новото съседство" на ЕС.
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите и поетия от министър-председателя чрез писмо №01.01.82 от 15 май 2006 г. ангажимент за изработване на Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предприетите действия от оглавяваното от г-н Станишев правителство по отношение на препоръките на г-н Джефри Ван Орден в Доклада му за по-гъвкав подход към 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на питане на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политиката на правителството за гарантирането на националната сигурност при сделката за строителство на АЕЦ "Белене".

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Агенцията за държавни вземания - Стара Загора, по отношение разпродажба на имущество на кооперацията в с. Верен, Старозагорско.
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно задлъжнялостта на лечебните заведения за болнична помощ с мажоритарна държавна собственост.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно бъдещия статут на защитена територия "Казашко".

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно положението в Дом за временно настаняване "Надежда" в гр. Бургас.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно незаконното въвеждане в експлоатация на обект "Цех за производство на мивки" на "МЕЖДУНАРОДЕН КОМПОЗИТ БГ" АД, гр. Кюстендил.
Устен отговор в заседанието на 12.01.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно определяне на лечебните заведения за болнична помощ, които извършват оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани.

Форма за търсене
Ключова дума