Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/01/2007
I. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сключения Меморандум между "Булгаргаз" АД и "Газпром" за доставка и транспортиране на природен газ (питане на същата тема е зададено и от н.п. Минчо Христов).
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за дългосрочно обезпечаване на енергийни суровини и в частност на природен газ (питане на същата тема е зададено и от н.п. Димитър Абаджиев и Елеонора Николова).
3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на българското правителство по отношение на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно грубите злоупотреби, липсата на контрол и констатираните нарушения от Инспектората на МВР срещу главен комисар Живко Живков, директор на Главна дирекция "Жандармерия".
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно убийството на кмета на Елин Пелин, Янко Янков.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно разследване на случаи на неестествена смърт на служители на НРС.


III. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно гласуване в някои секции в Република Турция на президенските избори.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно служебното положение на госпожа Мария Лекова-Маркова в посолството на Република България в Будапеща.
3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно проблемите, свързани с новия собственик на "Електроразпределение" - Варна и Горна Оряховица.
4. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство към Руската Федерация.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно договор на Държавната Агенция по туризъм.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ относно развитието на "Пристанищен комплекс - Лом" ЕАД.


V. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно лекарствената политика през 2007 година.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предоставянето на лечебните заведения на медицинско оборудване закупено чрез револвиращия инвестиционен фонд на Министерството на здравеопазването.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 3 питания от народните представители Евгени Чачев, Евдокия Манева, и Иван Костов;
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Мария Капон;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Петър Димитров;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Михайлов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мартин Димитров, се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и горите Нихат Кабил и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 11 ( писмени: 6 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 4
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 1
Общ брой: 9 ( писмени: 0 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно съмнения за масирани корупционни сделки със земя от горския фонд в курорта "Бодрост", Благоевградска област (връчен на 19.01.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ, ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ и ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно изграждане на обект "Канализация на гр. Роман - I етап" с предвидени от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. средства.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно незаконното въвеждане в експлоатация на обект "Цех за производство на мивки" на "МЕЖДУНАРОДЕН КОМПОЗИТ БГ" АД, гр. Кюстендил (връчен на 19.01.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно спазване на сроковете по чл. 308 от НПК (връчен на 19.01.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изплащането на парични обезщетения на майките (връчен на 19.01.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно неуредени трудови отношения на плевенския гражданин господин Гено Милков Киткарски и в частност ангажиментите на Общинската служба за социално подпомагане в Плевен към 2002 - 2003 г (връчен на 19.01.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изготвената от МТСП справка за необходимите финансови средства по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания по повод ветото на президента г-н Георги Първанов (връчен на 19.01.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно продажба на лекарствени средства в страната след присъединяването ни към Европейския съюз (връчен на 19.01.2007).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно проблемите, свързани с новия собственик на "Електроразпределение" - Варна и Горна Оряховица.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно гласуване в някои секции в Република Турция на президенските избори.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно договор на Държавната Агенция по туризъм.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство към Руската Федерация.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно служебното положение на госпожа Мария Лекова-Маркова в посолството на Република България в Будапеща.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно грубите злоупотреби, липсата на контрол и констатираните нарушения от Инспектората на МВР срещу главен комисар Живко Живков, директор на Главна дирекция "Жандармерия".
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно разследване на случаи на неестествена смърт на служители на НРС.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно убийството на кмета на Елин Пелин, Янко Янков.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно сключения Меморандум между "Булгаргаз" АД и "Газпром" за доставка и транспортиране на природен газ (питане на същата тема е зададено и от н.п. Минчо Христов).
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за дългосрочно обезпечаване на енергийни суровини и в частност на природен газ (питане на същата тема е зададено и от н.п. Димитър Абаджиев и Елеонора Николова).
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действията на българското правителство по отношение на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на питане на н.п. ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ относно развитието на "Пристанищен комплекс - Лом" ЕАД.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предоставянето на лечебните заведения на медицинско оборудване закупено чрез револвиращия инвестиционен фонд на Министерството на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 19.01.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно лекарствената политика през 2007 година.

Форма за търсене
Ключова дума