Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/03/2007
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно информацията за подслушване на посолства на страни членки на Европейския съюз.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката и упражняването на контрол от страна на Комисията за регулиране на съобщенията спрямо БТК.
3. Въпрос от н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно популяризиране извън България на подобрените данъчни условия за чуждестранни инвестиции.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проблеми с приема на задграничните българи за докторанти и специализанти.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неправомерното събиране на такси от Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти".


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно програмата "Младежта в действие" на Европейския съюз.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разрешителните за обратни товарни превози от Република Турция.


V. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно регистрация на кладенци.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно статута на Рилските гори, притежавани към момента от г-н Симеон Сакскобургготски и изключването им от Проекта НАТУРА 2000.
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно удължаване на ловния сезон.
4. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно екологичната обстановка в област Кърджали.
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо неизпълнение на поетия от страна на българското правителство ангажимент в хода на преговорите и потвърден от договора за присъединяване, към 31.12.2006 г., страната ни да е депозирала в Европейската комисия национален списък и стандартизирана документация за местата по "Натура 2000".
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изхвърляне на животински отпадъци на сметището в местността Мандра баир, гр. Стара Загора.
7. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно депониране на животински отпадъци от фирма "Градус" ЕАД.
8. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно възлагането на двете екосдружения - "Зелени Балкани" и "Българското дружество за защита на птиците" за изработване на научни показатели за включване на територии в защитените зони "НАТУРА 2000".


VI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на два номера по фактурите за ДДС.
2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно предварителните резултати от изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно стратегията на българското правителство за събирането на акцизите в България, в това число и акциза на домашната ракия.
4. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно увеличаването на данъчните оценки през 2007 г..
5. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно финансовото управление на програма САПАРД.


VII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно поредния провал в стратегията на българското правителство и Министерството на земеделието и горите за ликвидиране нарушенията при усвояване средствата, представени на страната ни от Програма САПАРД на Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно екологичната обстановка в град Стара Загора, свързана с неправомерното изхвърляне на биологични отпадъци на градското сметище.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно възможности за злоупотреби със средства по програма САПАРД.


VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно липсата на слухово-речевия процесор на кохлеарните имплантантни системи (КИС), както и средства за адекватно енергийно обезпечаване в Списъка на видовете помощни средства според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проблем, свързан с условията и реда за отпускане на тест-ленти за самотестване на захар в кръвта.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно пропуски в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за Придобиване на специалност в системата на здравеопазването издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 7 от 23 януари 2007 г.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно правото на седемчасов работен ден в системата на спешна помощ.


X. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно трансгранична престъпност, идваща от Румъния.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно системни нарушения на обществения ред в близост до Министерството на земеделието и горите.
3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно информацията за подслушване на посолства на страни членки на Европейския съюз.
4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно нерегламентирани срещи на министъра с лица от "подземния свят".


XI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за защита на българските интереси в петролопровода Бургас-Александруполис.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на пътя Е-79 в участъка Димово - Видин.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно икономическата целесъобразност от построяването на АМ Калотина - СОП като част от АМ Тракия.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Георги Георгиев;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Йордан Бакалов;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Добромир Гущеров.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители , се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- въпрос от народния представител Атанас Щерев към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- въпрос от народния представител Атанас Щерев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Общ брой: 16 ( писмени: 9 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мерките, предприети от МВнР за разкриване убийството на български гражданин в Косово на 30.09.2002 г. (връчен на 02.03.2007).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липсата на сключен колективен трудов договор в БДЖ (връчен на 02.03.2007).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно издавене на дублиращ нотариален акт на имоти в кв. 121 на с. Рударци, общинаПерник, след издаване на постановление за възлагане недвижим имот от 14.08.2005 г. от съдия-изпълнител при Пернишки районен съд (връчен на 02.03.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно отказване на целева помощ за отопление на пенсионер - инвалид (връчен на 02.03.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно изпреварващото увеличение на бюджетната субсидия към общините спрямо общите разходи на републиканския бюджет (връчен на 02.03.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно данъчни приходи в бюджета по ЗОДФЛ (връчен на 02.03.2007).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно популяризиране извън България на подобрените данъчни условия за чуждестранни инвестиции.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката и упражняването на контрол от страна на Комисията за регулиране на съобщенията спрямо БТК.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проблеми с приема на задграничните българи за докторанти и специализанти.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно програмата "Младежта в действие" на Европейския съюз.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на два номера по фактурите за ДДС.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно предварителните резултати от изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разрешителните за обратни товарни превози от Република Турция.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно удължаване на ловния сезон.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно регистрация на кладенци.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН, ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно екологичната обстановка в област Кърджали.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изхвърляне на животински отпадъци на сметището в местността Мандра баир, гр. Стара Загора.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо неизпълнение на поетия от страна на българското правителство ангажимент в хода на преговорите и потвърден от договора за присъединяване, към 31.12.2006 г., страната ни да е депозирала в Европейската комисия национален списък и стандартизирана документация за местата по "Натура 2000".
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно депониране на животински отпадъци от фирма "Градус" ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 02.03.2007 на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно възлагането на двете екосдружения - "Зелени Балкани" и "Българското дружество за защита на птиците" за изработване на научни показатели за включване на територии в защитените зони "НАТУРА 2000".

Форма за търсене
Ключова дума