Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/03/2007
I. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната относно участието на български военни части в охраната на летището в Кандахар в Южен Афганистан и стратегията на министерството за синхронизиране на решенията, касаещи необходимостта от изпращане на военни контингенти зад граница.


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно създадено напрежение и условия за конфликт между български граждани, работещи на кораби под чужд флаг, и държавата.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно тристранното междуправителствено споразумение за изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис и последиците за област Бургас.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно правителствената политика по отношение на задълженията на Кремиковци АД към българската държава.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за съхраняване и погребване на ниско и средно радиоактивни отпадъци.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно Търговската спогодба между България и Либия от 2003 г.


V. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно екологична заплаха от хвостохранилището на "Горубсо - Кърджали" АД.
2. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите за търговия с емисии по протокола от Киото.


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно пропуски в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 7 от 23 януари 2007 г.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно правото на седемчасов работен ден в системата на спешна помощ.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно имунизацията с тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина на новородените деца.
4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно българските медицински работници в Либия.
5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно кадровата обезпеченост на системата за спешна медицинска помощ.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни, са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Мария Капон;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Атанас Щерев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Румен Петков, и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Общ брой: 7 ( писмени: 2 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предприети мерки от страна на Министерството на околната среда и водите във връзка с нарушения извършени от фирма "Градус" - Стара Загора (връчен на 23.03.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на пътя Е-79 в участъка Димово - Видин (връчен на 23.03.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно възможна употреба на цианиди от "Горубсо Кърджали" АД в обработката на златни руди и свързаната с това опасност от сериозно екологично замърсяване. (връчен на 20.03.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно промяна на статута на собствеността на центъра за възстановяване на деца /бившия пионерски лагер/ в лесопарк "Бърдото", гр. Брезник (връчен на 23.03.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строително-монтажни работи, извършени през 2006 г. от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" (връчен на 23.03.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно промяна на статута на собствеността на язовир "Пчелина" в община Ковачевци, Пернишка област (връчен на 23.03.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно действията на дознателския апарат на 7 РПУ - София (връчен на 23.03.2007).
===
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на питане на н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно създадено напрежение и условия за конфликт между български граждани, работещи на кораби под чужд флаг, и държавата.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната за участието на български военни части в охраната на летището в Кандахар в Южен Афганистан и стратегията на министерството за синхронизиране на решенията, касаещи необходимостта от изпращане на военни контингенти зад граница.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за съхраняване и погребване на ниско и средно радиоактивни отпадъци.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно правителствената политика по отношение на задълженията на Кремиковци АД към българската държава.
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно стопанска дейност, извършвана от български държавни фирми в Либия (връчен на 23.03.2007).
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно Търговската спогодба между България и Либия от 2003 г.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно тристранното междуправителствено споразумение за изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис и последиците за област Бургас.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно екологична заплаха от хвостохранилището на "Горубсо - Кърджали" АД.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите за търговия с емисии по Протокола от Киото.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно имунизацията с тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина на новородените деца.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно българските медицински работници в Либия.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно кадровата обезпеченост на системата за спешна медицинска помощ.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно пропуски в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 7 от 23 януари 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 23.03.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно правото на седемчасов работен ден в системата на спешна помощ.

Форма за търсене
Ключова дума