Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/05/2007
I. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ и ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно ангажиментите на българската страна по Глава "Околна среда" с присъединяването ни към Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно вандалско изсичане на гори от крайречни зони, приоритетни местообитания (9-1 ЕО и др.).
3. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно прилагане на чл. 93 от Закона за опазване на околната среда.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно санитарно становище от РИОКОЗ за опасни за здравето дейности.


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предложение за обявяване на ж. к. "Яворов" за паметник на културата.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ и ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно изграждането на сероочистващи инсталации за блоковете в ГГИ и сроковете, поети пред Европейския съюз.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на енергийната ефективност в страната и индикативните цели в тази посока.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Атанас Атанасов, и Ясен Попвасилев;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Мария Вълканова.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на финансите Пламен Орешарски;
- питане от народния представител Мартин Димитров към министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Общ брой: 5 ( писмени: 2 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 0 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 3
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно действията на Министерството на икономиката и енергетиката за решаване на казуса с неизплатените от "Мини Бобов дол" ЕАД, парични обезщетения на работници на мината по влезли в законна сила съдебни актове (връчен на 04.05.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неизплатени възнаграждения на български граждани, работили в чужбина за български държавни фирми.(връчен на 04.05.2007.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно освобождаването на инж. Плавен Методиев от длъжността управител на "ТЕРЕМ - Хан Крум" ЕООД - гр. Търговище (връчен на 04.05.2007).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за възстановяване използването на летище Силистра (връчен на 04.05.2007).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липсата на координация, приемственост и последователни действия в Министерството на отбраната (връчен на 04.05.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите от Министерството на околната среда и водите конкретни мерки за прекратяване замърсяването на околната среда в община Павел баня, област Стара Загора (връчен на 04.05.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно финансирането на трансплантациите в клинична болница "Лозенец" (връчен на 04.05.2007).
===
Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на енергийната ефективност в страната и индикативните цели в тази посока.
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на питане на н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ и ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно изграждането на сероочистващи инсталации за блоковете в ГГИ и сроковете, поети пред Европейския съюз.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно прилагане на чл. 93 от Закона за опазване на околната среда.
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на питане на н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ и ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно ангажиментите на българската страна по Глава "Околна среда" с присъединяването ни към Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно вандалско изсичане на гори от крайречни зони, приоритетни местообитания (9-1 ЕО и др.).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно санитарно становище от РИОКОЗ за опасни за здравето дейности.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 04.05.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предложение за обявяване на ж. к. "Яворов" за паметник на културата.

Форма за търсене
Ключова дума