Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/10/2007
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно атестирането и стимулирането на служителите в Министерството на външните работи.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на редица квази данъци(такси, лицензи и др.).


II. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно "Земенския пролом" и Скакавишкия водопад.
2. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно изграждане на временен автомобилен път в Осоговската планина, пресичащ санитарно-охранителната зона Втори пояс на водохранилището на р. Глоговска.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.


III. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно условията, при които се изтърпяват наказанията лишаване от свобода в затвора за жени в гр. Сливен.
2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно назначаването на нотариуси в малките населени места.
3. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно българските кандидатури за съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно дейността на сдружение "Национален съюз безопасност и охрана" - НСБО.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за запазване на финансовата стабилност в страната.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерство на финансите към проекта за разширение на Националната художествена академия.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно състоянието на рибарските пристанища в България и държавната политика в тази област.


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика в здравеопазването, реализирана от представителите на Министерството на здравеопазването в бордовете на болниците.


VIII. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката относно прилагането на Наредбата за топлоснабдяване от 6 април 2007 г..
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предложение за въвеждане на "данък образование".
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно политиката на българското правителство за овладяване на инфлационния натиск в страната.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Мария Капон;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Мария Капон;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Атанас Щерев, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Министър-председателят на Република България Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради участие в откриването на нова отсечка от магистрала "Тракия".
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов не може да участва поради неотложни служебни ангажименти.
Общ брой: 13 ( писмени: 5 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 3
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 1 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на медицински специалисти в учебните заведения (връчен на 05.10.2007).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно присъединяването на Република България към Конвенцията на ООН за статуса на апатридите ( лицата без гражданство) (връчен на 05.10.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствието на месо- и млекопроизводството в страната с изискванията на Европейския съюз (връчен на 05.10.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация на пътя Симитли-Разлог (връчен на 05.10.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно осигуряване на лечението на болни от Хепатит Б и С в България (връчен на 05.10.2007).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно атестирането и стимулирането на служителите в Министерството на външните работи.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на редица квази данъци(такси, лицензи и др.).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за запазване на финансовата стабилност в страната.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерство на финансите към проекта за разширение на Националната художествена академия.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно "Земенския пролом" и Скакавишкия водопад.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно изграждане на временен автомобилен път в Осоговската планина, пресичащ санитарно-охранителната зона Втори пояс на водохранилището на р. Глоговска.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика в здравеопазването, реализирана от представителите на Министерството на здравеопазването в бордовете на болниците.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно назначаването на нотариуси в малките населени места.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно българските кандидатури за съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно условията, при които се изтърпяват наказанията лишаване от свобода в затвора за жени в гр. Сливен.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката относно прилагането на Наредбата за топлоснабдяване от 6 април 2007 г..
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ относно политиката на българското правителство за овладяване на инфлационния натиск в страната.
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предложение за въвеждане на "данък образование".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 05.10.2007 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно състоянието на рибарските пристанища в България и държавната политика в тази област.

Форма за търсене
Ключова дума