Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/10/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно антиинфлационната и социалната политика на правителството.
2. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на правителството за подобряване управлението и стопанисването на горите.
3. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно действията на правителството за нормализация на обществения живот (въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Мария Капон).
4. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно ситуацията в системата на българското образование и необходимостта от цялостна стратегия за неговото развитие (питане на същата тема е зададено и от н.п. Иван Костов).
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно изпълнението на дългосрочната стратегия за развитието на националната инфраструктура във всички основни инфраструктурни сектори до 2015 г..
6. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно Решение №564/28.08.2007 г. на Министерския съвет.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за завършване строителството на АМ "Тракия".


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на служители на Областна дирекция "Полиция" - Видин.


IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на дела на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно промени в Наредбата за определяне видовете работи,за които се установява работно време.
3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките, предприемани от МТСП за подобряване условията на труд на заетите на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти и в тунелното и подземно минно строителство.


V. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерство на културата към проекта за разширение на Националната художествена академия.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 3 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, Минчо Христов, и Станислав Станилов и Тодор Батилов;
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на 2 въпроса от народните представители Борислав Китов и Атанаска Тенева, и Димитър Абаджиев;
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Мартин Димитров и на питане от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народните представители Татяна Калканова и Ваня Цветкова;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Минчо Христов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на питане от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Атанас Щерев, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Министърът на финансите Пламен Орешарски не може да участва в заседанието за парламентарен контрол и да отговори на въпрос от народния представител Мария Капон, поради неотложни ангажименти по повод визитата на министъра на икономиката и финансите на Република Гърция.
Общ брой: 21 ( писмени: 9 , устни: 12 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно дипломатическата преписка с Украйна по проектопротокола за сътрудничество между образователните министерства (връчен на 12.10.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно размера на държавната субсидия, изплатена след парламентарните избори 2005 г. до сега на парламентарните политически сили (партии и коалиции), както и на извън парламентарните такива (връчен на 12.10.2007).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно неизпълнение финансовите задължения на Министерство на отбраната съгласно договор с изпълнителя на обект "1738А/ АС в поделение 42600, Мусачево" (връчен на 12.10.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно последиците от регистрираната инфлация в края на летния период и мерките на Министерството на финансите за овладяването й (връчен на 12.10.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно приходите и разходите на застрахователите по линия на застраховката "Гражданска отговорност" (връчен на 12.10.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно дейността на сдружение "Национален съюз безопасност и охрана" - НСБО (връчен на 12.10.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно Решение №564/28.08.2007 г. на Министерския съвет.
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно антиинфлационната и социалната политика на правителството.
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно изпълнението на дългосрочната стратегия за развитието на националната инфраструктура във всички основни инфраструктурни сектори до 2015 г..
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно действията на правителството за нормализация на обществения живот (въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Мария Капон).
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на правителството за подобряване управлението и стопанисването на горите.
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно ситуацията в системата на българското образование и необходимостта от цялостна стратегия за неговото развитие (питане на същата тема е зададено и от н.п. Иван Костов).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на служители на Областна дирекция "Полиция" - Видин.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за завършване строителството на АМ "Тракия".

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно промени в Наредбата за определяне видовете работи,за които се установява работно време.
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките, предприемани от МТСП за подобряване условията на труд на заетите на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти и в тунелното и подземно минно строителство.
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на дела на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 12.10.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерство на културата към проекта за разширение на Националната художествена академия.

Форма за търсене
Ключова дума