Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/12/2007
I. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за защита на населението от въздействието на електромагнитни полета.
2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно инвестиционен проект "Ремонт на сградния фонд" и Инвестиционен проект "Подобряване на техническото състояние на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД".


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно действията на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване купуването на гласове по време на местните избори от 28.10 и 4.11.2007 г.
2. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно извършени серия кражби в населени места във Велико Търново.
3. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно подобряване взаимодействието на служба КАТ и Столична община за подобряване движението по градската пътна мрежа.
4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно разкриване извършителите на палежа в гр. Бургас на кола на телевизия "СКАТ".
5. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно европейски регистрационни номера в България.
6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно използването на антирадари.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно учредяването на Международната проектна компания "Петролопровод Бургас-Александруполис".
2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно действията на Министерския съвет по изпълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно участието на българската страна в Международната проектна компания, която ще строи и поддържа петролопровода Бургас-Александруполис.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно поддържането на републиканската пътна мрежа при зимни условия.
5. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно упражняване на правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството при разпореждане с частен държавен имот.


IV. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно действия на прокуратурата по изпратен сигнал от народни представители.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно създаване на звено за охрана на магистрати.
4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно необходимостта от промени в Закона за търговския регистър.
5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от провеждането на информационна кампания преди стартирането на Търговския регистър.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно увеличаване броя на електрическите влакове, обслужващи линия Перник - София - Перник.
2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно съмнения за нерегламентирано използване на водите на река Черни Вит.
2. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно опазване на околната среда при строителните работи на пътя Симитли - Банско.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на 2 въпроса от народните представители Антонела Понева, и Станислав Станилов;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на питане от народния представител Николай Михайлов;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков и Димитър Йорданов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Татяна Калканова към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- въпрос от народния представител Димитър Абаджиев към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- питане от народния представител Минчо Христов към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Общ брой: 25 ( писмени: 11 , устни: 14 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 3
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушени права на български специалисти в Либия (връчен на 14.12.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно изграждане на система от камери за наблюдение на движението в София (връчен на 14.12.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно предложение на "Биоеко" АД гр. Варна, представлявано от изпълнителен директор Димитър Йорданов Керемедчиев, адресирано до Министерския съвет на Република България на основание чл. 12а, ал. 1 от Закона за уреждане на несъбираемите кредити до 31.12.1990 год (връчен на 14.12.2007).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно управлението на почивните бази, управлявани от Министерство на държавната администрация и административната реформа (връчен на 14.12.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно реконструкция на второкласен път ІІ-11 в участъка с. Милковица-Сомовит, Плевенска област (връчен на 14.12.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно причините за регистрация на Международната проектна компания, която ще изпълнява проекта за петролопровод Бургас-Александропуполис в Холандия (връчен на 14.12.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ относно условията за пенсиониране на служители от служба "Контрол на общоопасните средства (КОС) към МВР (връчен на 14.12.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконно възстановени земи на частни лица, в Националните паркове (връчен на 14.12.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно разплащане за извършени дейности по договори на Столична община с ПУДОС към Министерството на околната среда и водите (връчен на 14.12.2007).
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно санкции за неспазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците във връзка с разделното събиране на отпадъците (връчен на 14.12.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно издаване на разрешителни в областта на управление на отпадъците (връчен на 14.12.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно положението на учителите, които по време на учителската стачка не са стачкували и са си вземали учебния материал (връчен на 14.12.2007).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разпределените от правителството 1 379 022 хил.лв. от държавния излишък (връчен на 14.12.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно прилагане на изискванията на Закона за храните (връчен на 14.12.2007).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно действията на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване купуването на гласове по време на местните избори от 28.10 и 4.11.2007 г.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно европейски регистрационни номера в България.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно използването на антирадари.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно подобряване взаимодействието на служба КАТ и Столична община за подобряване движението по градската пътна мрежа.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно разкриване извършителите на палежа в гр. Бургас на кола на телевизия "СКАТ".
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно извършени серия кражби в населени места във Велико Търново.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно действията на Министерския съвет по изпълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно учредяването на Международната проектна компания "Петролопровод Бургас-Александруполис".
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно поддържането на републиканската пътна мрежа при зимни условия.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно участието на българската страна в Международната проектна компания, която ще строи и поддържа петролопровода Бургас-Александруполис.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно упражняване на правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството при разпореждане с частен държавен имот.


Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно инвестиционен проект "Ремонт на сградния фонд" и Инвестиционен проект "Подобряване на техническото състояние на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД".
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за защита на населението от въздействието на електромагнитни полета.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно създаване на звено за охрана на магистрати.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно необходимостта от промени в Закона за търговския регистър.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно действия на прокуратурата по изпратен сигнал от народни представители.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека.
Устен отговор в заседанието на 14.12.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от провеждането на информационна кампания преди стартирането на Търговския регистър.

Форма за търсене
Ключова дума