Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/01/2008
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия за връщане в България на намиращите се в Русия архиви на български институции.
2. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката към Република Сърбия.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нови аспекти в политиката на правителството и в частност на Министерството на външните работи след работната визита на министър Ивайло Калфин в САЩ.


II. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно концесионен договор за добив от находище "Челопеч".
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно проблеми, свързани с придобиването на патентни права на фармацевтични продукти в Република България.
3. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол на подписания договор между НЕК и "Атомстройекспорт" за строителството на АЕЦ "Белене".


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за избягване на конфликт на интереси в дейността на висш служител във фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


IV. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приватизацията на болниците.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно конкурса за Председател на Държавната комисия по хазарта.


VI. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 3 въпроса от народните представители Атанас Атанасов (2 въпроса), и Ваньо Шарков и на 2 питания от народните представители Яне Янев, и Константин Димитров;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на питане от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Елеонора Николова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: въпрос от народния представител Волен Сидеров към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин; въпрос от народния представител Ваньо Хърков към министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров;
Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради предварително поет ангажимент за участие в заседанието на Съвета на ректорите от висшите училища.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министърът на вътрешните работи Румен Петков, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 26 ( писмени: 9 , устни: 17 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 6
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 20 ( писмени: 1 , устни: 19 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 1
Изявление на министър-председателя на Република България Сергей Станишев за резултатите от договореностите, които бяха постигнати от българското правителство по време на посещението на руската официална делегация, водена от президента на Руската федерация г-н Путин.
Изявление на същата тема е направил и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списъка на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на образованието и науката от общо 1,380,522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разследване от органите на МВР по жалба до Районна прокуратура - Лом (връчен на 25.01.2008).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии от общо 1380,522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бъджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно дейността на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 25.01.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно статута на индийските граждани работещи в "Кремиковци" АД (връчен на 25.01.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Допълнителна информация към писмени отговори он н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно проверка по отпусната през 2004 г. целева субсидия за община Правец за газификация на учебни заведения(връчен на 25.01.2008).
Допълнителна информация към устен отговор он н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерство на финансите към проекта за разширение на Националната художествена академия (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на финансите от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно данъчни облекчения при спонсориране на българско училище в чужбина(връчен на 25.01.2008).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на държавната администрация и административната реформа от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно информация за образуване и движение на преписка от Районна прокуратура - Лом (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно движение на прокурорска преписка (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно осигуряването на помещения за Административния съд в столицата (връчен на 25.01.2008).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средставата, предоставени на Министерство на външните работи от общо 1,380,522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно пропуски, създаващи проблеми на гражданите, ползващи услугите на Летище София (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на транспорта от общо 1,380,522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на околната среда и водите от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на икономиката и енергетиката от общо1,3801522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно пребиваването в Република България на индийските специалисти, работещи в "Кремиковци" АД (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно наличните мощности в националната енергийна система (връчен на 25.01.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно законността на строеж на жилищна сграда с магазини в кв. 527 по плана на ЦГУ - гр. Сливен (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на отбраната от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 25.01.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно постъпленията във център "Фонд за лечение на деца" през 2007 г (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно данни за извършените в страната трансплантации на органи, тъкани и клетки (връчен на 25.01.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно лозовите масиви, финансирани по САПАРД (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно обнародването на наредбите и набирането на проекти по Програмата за развитието на селските райони 2007 - 2013(връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно одитът на ДФ "Земеделие" във връзка с акредитацията на Разплащателната агенция (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно действията на ДФ"Земеделие" към кредитиран земеделски производител, отглеждащ пъдпъдъци (връчен на 25.01.2008).
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно списък на разпределението на средствата, предоставени на Министерство на земеделието и продоволствието от общо 1, 380, 522 хил. лева от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г.
(връчен на 25.01.2008).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 25.01.2008 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката към Република Сърбия.
Устен отговор в заседанието на 25.01.2008 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нови аспекти в политиката на правителството и в частност на Министерството на външните работи след работната визита на министър Ивайло Калфин в САЩ.
Устен отговор в заседанието на 25.01.2008 на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия за връщане в България на намиращите се в Русия архиви на български институции.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 25.01.2008 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно концесионен договор за добив от находище "Челопеч".

Форма за търсене
Ключова дума