Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/07/2008
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно състоянието на училищната мрежа в община Сливо поле.


II. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на злоупотреби и присвояване на средства в областта на земеделието и в частност директните субсидии за площ.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно спрени средства по програма САПАРД и последствия от това за българските фермери.


III. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА относно изпълнението на програмата за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2007 - 2011 г.


IV. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разкриване на специализирана паралелка по културен мениджмънт и културен туризъм в Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък.
2. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно становището на Министерството на културата по отношение Закона за авторското право и сродните му права.


V. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно дейността на органите на МВР за разкриване на престъпления по чл. 167, ал. 2 и ал. 3 от Наказателния кодекс, на изборите за общински съветници в гр. Казанлък на 21.06.2008 г.
2. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно започналото дело срещу граничаря Михаил Цонков.


VI. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно липсващите подзаконови нормативни актове към Закона за търговския регистър.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно изпълнението от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на сключените тристранни споразумения между кметовете на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за предварително финансиране на проекти, с които общините ще кандидатстват по оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Програма за развитие на селските райони".
2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно състоянието на пътна отсечка кв. Княжево - с. Владая - с. Драгичево.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Борислав Ноев относно отхвърляне на предложението на Председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу за намаляване на данъците и акцизите;
- министърът на отбраната Николай Цонев - на въпрос от народния представител Евгени Чачев относно липсата на политика на българското правителство и Министерството на отбраната за спасяването на националната авиационна светиня на България - летище Божурище;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народния представител Борислав Ноев относно процедурите по Закона за водите, за издаване на разрешително за ползване на воден обект (водоползване) за дейността по чл. 46, ал. 1, т. 2/аквакултури и свързаните с тях дейности/ - информация-опис на процедурите от 2003 г. до сега;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев на въпроси от:
- народния представител Мария Капон относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на територията на летище "София";
- народния представител Владимир Кузов относно отчетността на постъпленията към БДЖ за изкупуване на излезли от употреба тягови машини и подвижни железопътни състави;
- народния представител Борислав Ноев относно нерегламентираното навлизане на сондажен кораб в български териториални води.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Общ брой: 17 ( писмени: 6 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разпределението на 191, 6 млн. лв. по ПМС № 298/2007 г. за Националния фонд (връчен на 04.07.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изготвянето на проект и изграждането на подпорни стени и канализационна мрежа по улиците на с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград (връчен на 04.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включването на проект " Ремонт на напоителния канал в землището на селата Гърмен и Марчево" в програмата на МРРБ за 2008 година (връчен на 04.07.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ относно разпоредителни сделки на Товарна гара Роман (връчен на 04.07.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно позициониране управлението на природен парк "Беласица" в с. Коларова, община Петрич, област Благоевград (връчен на 04.07.2008).

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно функционирането на изградената мини-ВЕЦ на река Пиринска Бистрица в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград (връчен на 04.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения в обект, финансиран по програма САПАРД (връчен на 04.07.2008).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно състоянието на училищната мрежа в община Сливо поле.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно изпълнението от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на сключените тристранни споразумения между кметовете на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за предварително финансиране на проекти, с които общините ще кандидатстват по оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Програма за развитие на селските райони".
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно състоянието на пътна отсечка кв. Княжево - с. Владая - с. Драгичево.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разкриване на специализирана паралелка по културен мениджмънт и културен туризъм в Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък.
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно становището на Министерството на културата по отношение Закона за авторското право и сродните му права.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно липсващите подзаконови нормативни актове към Закона за търговския регистър.

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно спрени средства по програма САПАРД и последствия от това за българските фермери.
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на злоупотреби и присвояване на средства в областта на земеделието и в частност директните субсидии за площ.

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА относно изпълнението на програмата за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2007 - 2011 г.

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно дейността на органите на МВР за разкриване на престъпления по чл. 167, ал. 2 и ал. 3 от Наказателния кодекс, на изборите за общински съветници в гр. Казанлък на 21.06.2008 г.
Устен отговор в заседанието на 04.07.2008 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно започналото дело срещу граничаря Михаил Цонков.
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно гарантиране сигурността на туристите, в най-посещаваните райони и обекти на столицата (връчен на 04.07.2008).

Форма за търсене
Ключова дума