Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/07/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на ДАНС по повод доставка на ядрено гориво с влошени показатели за АЕЦ Козлодуй.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаване на проблемите на общините, разположени по брега на р. Дунав.
2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно лошото строителство на новооткрития участък на автомагистрала "Тракия".
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строителството на автомагистрала "Тракия".
4. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно строителство върху детска площадка и зелени площи в ж.к. "Хиподрума".
5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно разрушени пътни настилки в община Чирпан по време на строителството на автомагистрала "Тракия" - ЛОТ I - Оризово - Чирпан - Свобода.
6. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно спряното финансиране на проекти към Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно съществуващите проекти за възстановяване на тракийския град Севтополис край гр. Казанлък и превръщането му в историческа и туристическа атракция.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерство на финансите за осъществяването на ефективен и действен контрол на финансовите ресурси от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз, международните финансови институции и държавния бюджет чрез ползването на чуждестранни одиторски и консултантски фирми.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно работеща бензиностанция в района на КПП "Капитан Андреево" въпреки забраната на безмитна търговия.
3. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно разминаване в резултатите от одита на българските институции и одита на KPMG.


V. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно спазването на Закона за ветераните от войните.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политика на българското правителство и Министерството на отбраната за спасяването на националната авиационна светиня на България - летище Божурище.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно неизпълнение на задълженията на Министерството на отбраната, свързани със замяна на жилища и снабдяването им с нотариални актове.
4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно изтеглянето на всички артилерийски самоходни установки тип гаубица, както и на друга верижна бойна техника от поделенията на югоизточната ни граница.
5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно продажбата на Дома на армията в гр. Стара Загора.


VI. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно нарушения при доставките на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иван Николев Иванов).
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно качеството на ядреното гориво за блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй (въпрос на същата тема е задал и н.п. Николай Камов).

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Валери Цветанов, министър на земеделието и храните на:
1. Въпрос от н.п. Евдокия Манева относно уволнения в системата на Министерството на земеделието и храните;
2. Въпрос от н.п. Евгени Чачев относно политиката на Министерството на земеделието и храните за усвояването на 17 млн. евро по програма ФАР за изграждане на трети екарисаж в България;
3. Въпрос с писмен отговор от н.п. Иван Николаев Иванов относно усъвършенстване на информационната система за управление и ползване на земеделски земи;
4. Въпрос с писмен отговор от н.п. Иван Николаев Иванов относно разработване на информационна система за управление и ползване на земеделски земи;
5. Въпрос с писмен отговор от н.п. Евдокия Манева относно финансиране на проекти по САПАРД.

Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката на:
1. Въпрос от н.п. Владимир Кузов относно източване на МК "Кремиковци" чрез фиктивен износ на метали чрез фирми, обслужващи МК "Кремиковци".

Евгений Желев, министър на здравеопазването на:
1. Въпрос от н.п. Иван Славов относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен;
2. Питане от н.п. Владимир Кузов относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон;
3. Питане от н.п. Мартин Димитров относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.

Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика на:
1. Въпрос от н.п. Мартин Димитров относно неизпълнението на Закона за насърчаване на заетостта.

На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
Сергей Станишев, министър-председател на Република България на:
Питане от н.п. Нено Димов относно политиката на правителството относно борбата с корупцията и злоупотребите във втория ешалон на властта.

Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика на:
Въпрос от н.п. Стела Банкова относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери;

Стефан Данаилов, министър на културата на:
Питане от н.п. Стела Банкова относно политиката на Министерството на културата към български граждани с особено значим принос в духовната ни култура и вписването им в Националната представителна листа за "Живи човешки съкровища.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и да отговори:
Михаил Миков, министър на вътрешните работи на:
1. Въпрос от н.п. Илиян Илиев относно зачестилите кражби на църковни камбани и икони от български православни храмове, болшинството от които се намират на територията на Северозападна България;
2. Въпрос от н.п. Владимир Кузов относно грубото погазване на нормите на Закона за Министерството на вътрешните работи от ръководни лица, по-специално от главен комисар Живко Живков, директор на Главна дирекция "Жандармерия";
3. Въпрос от н.п. Владимир Кузов относно нарушаване на Закона за движение по пътищата и хулиганско поведение на служител на МВР;
4. Въпрос от н.п. Георги Божинов относно опита за грабеж на 2 хил. тона зърно в с. Соколаре, община Бяла Слатина.

Петър Мутафчиев, министър на транспорта на:
1. Въпрос от н.п. Владимир Кузов относно отчетността на постъпленията към БДЖ за изкупуване на излезли от употреба тягови машини и подвижни железопътни състави;
2. Въпрос от н.п. Борислав Ноев относно нерегламентираното навлизане на сондажен кораб в български териториални води;
3. Въпрос от н.п. Павел Шопов относно нереалистичните и представляващи явна корупция "планове" за реконструкция на жп гара Пловдив и разпореждане с терена на Сточна гара Пловдив;
4. Въпрос от н.п. Мария Капон относно взетите от Министерството на транспорта мерки за осигуряване реда и сигурността на гражданите, находящи са на летище София по време на взривовете в Челопечене от 3 юли 2008 г;
5. Въпрос от н.п. Тодор Батилов относно достъпа на гражданите на Бургас до бургаското пристанище, бургаския кей и остров "Света Анастасия";
6. Питане от н.п. Минчо Христов относно политиката на българското правителство за развитие на алтернативен околовръстен железопътен транспорт в София.

Поради предварително планиран ангажимент с международно участие в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и да отговори:
Джевдет Чакъров, министър на околната среда и водите на:
1. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно опазване на Къдроглавия пеликан в България;
2. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница;
3. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно забавяне обявяването на защитени територии;
4. Питане от н.п. Стела Банкова относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на дългогодишната тежка екологична криза в с. Поибрене и стратегия на министерството за прочистване на реката, почвата и питейната вода;
5. Питане от н.п. Евдокия Манева относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване проблемите с болничните отпадъци;
6. Питане от н.п. Евдокия Манева относно политиката на Министерството на околната среда и водите към организациите за оползотворяване на отпадъци. 7. Питане от н.п. Евдокия Манева относно опазване на резерватите и националните паркове в България.
Общ брой: 31 ( писмени: 7 , устни: 24 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 6
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 1 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стойността на дейностите за лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК (РЗОК) за 2008 г (връчен на 18.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА относно тежкото финансово състояние на "МБАЛ - Ботевград" ЕООД (връчен на 18.07.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно решение на Министерския съвет (връчен на 18.07.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно строителството на пътен участък гр. Банско - с. Садово, област Благоевград (връчен на 18.07.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на ДАНС по повод доставка на ядрено гориво с влошени показатели за АЕЦ Козлодуй.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно работеща бензиностанция в района на КПП "Капитан Андреево" въпреки забраната на безмитна търговия.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно разминаване в резултатите от одита на българските институции и одита на KPMG.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерство на финансите за осъществяването на ефективен и действен контрол на финансовите ресурси от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз, международните финансови институции и държавния бюджет чрез ползването на чуждестранни одиторски и консултантски фирми.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно спряното финансиране на проекти към Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно строителство върху детска площадка и зелени площи в ж.к. "Хиподрума".
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно лошото строителство на новооткрития участък на автомагистрала "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно разрушени пътни настилки в община Чирпан по време на строителството на автомагистрала "Тракия" - ЛОТ I - Оризово - Чирпан - Свобода.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на питане на н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаване на проблемите на общините, разположени по брега на р. Дунав.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строителството на автомагистрала "Тракия".

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно съществуващите проекти за възстановяване на тракийския град Севтополис край гр. Казанлък и превръщането му в историческа и туристическа атракция.

Николай Цонев, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно изтеглянето на всички артилерийски самоходни установки тип гаубица, както и на друга верижна бойна техника от поделенията на югоизточната ни граница.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно неизпълнение на задълженията на Министерството на отбраната, свързани със замяна на жилища и снабдяването им с нотариални актове.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно спазването на Закона за ветераните от войните.
Устен отговор в заседанието на 18.07.2008 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политика на българското правителство и Министерството на отбраната за спасяването на националната авиационна светиня на България - летище Божурище.

Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА относно тежкото финансово състояние на "МБАЛ - Ботевград" ЕООД (връчен на 18.07.2008).

Форма за търсене
Ключова дума