Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/07/2008
Точка първа

Разисквания по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.

Точка втора
Отговори на въпроси и питания

I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подзаконови актове за прилагане измененията на Закона за горите.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на GSM-услугите в България.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно промени в Закона за горите.
4. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно ускоряване на процеса за издаване на туристически визи на граждани от Молдова и Беларус.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно прием на деца в гимназии след 7-ми клас.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно осигуряване на учебната дейност на НСА "Васил Левски" на базата в община Несебър.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно дейността на "Национална спортна база" ЕАД и създаване на публичен регистър на спортните имоти.
2. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на извънредните ситуации за защита на населението.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ползването на телефон 112 като универсална безплатна услуга.


IV. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преодоляване на няколкогодишното забавяне на изграждането на ГКПП на България с Гърция, Румъния, Сърбия, Македония и Турция.


V. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно качеството на ядреното гориво за блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй.


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно отчетността на постъпленията към БДЖ за изкупуване на излезли от употреба тягови машини и подвижни железопътни състави.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за развитие на алтернативен околовръстен железопътен транспорт в София.
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно нерегламентираното навлизане на сондажен кораб в български териториални води.
4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно нереалистичните и представляващи явна корупция "планове" за реконструкция на жп гара Пловдив и разпореждане с терена на Сточна гара Пловдив.
5. Въпрос от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно достъпа на гражданите на Бургас до бургаското пристанище, бургаския кей и остров "Света Анастасия".
6. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно взетите от Министерството на транспорта мерки за осигуряване реда и сигурността на гражданите, находящи се на летище София по време на взривовете в Челопечене от 3 юли 2008 г.
7. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно причините според Министерството на транспорта за поредния инцидент с пътнически влак.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно ремонт на пътя с. Вакарел - гр. Ихтиман.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно актуване, разпореждане и промяна на параметрите на застрояване на парк "Княжевска гора".


VIII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно уволнения в системата на Министерството на земеделието и храните.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за усвояването на 17 млн. евро по програма ФАР за изграждане на трети екарисаж в България.


IX. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.
3. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно изпълнение на изискванията на чл. 261, ал. 5 и § 18 и § 19, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
4. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.


X. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неизпълнението на Закона за насърчаване на заетостта.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно енергийните помощи за пенсионери през 2008 г.


XI. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на културата към български граждани с особено значим принос в духовната ни култура и вписването им в Националната представителна листа за "Живи човешки съкровища".


XII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за повишаване ефективността на контрола по изразходване на публичните средства и провеждането на обществените поръчки във всички сфери на българската икономика.


XIII. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите кражби на църковни камбани и икони от български православни храмове, болшинството от които се намират на територията на Северозападна България.
2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно грубото погазване на нормите на Закона за Министерството на вътрешните работи от ръководни лица, по-специално от главен комисар Живко Живков, директор на Главна дирекция "Жандармерия".
3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно нарушаване на Закона за движение по пътищата и хулиганско поведение на служител на МВР.
4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно опита за грабеж на 2 хил. тона зърно в с. Соколаре, община Бяла Слатина.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

Сергей Станишев, министър-председател на Република България на:
Питане от н.п. Нено Димов относно политиката на правителството относно борбата с корупцията и злоупотребите във втория ешалон на властта.

Миглена Тачева, министър на правосъдието на:
Въпрос от н.п. Минчо Христов относно политиката на правителството и в частност на Министерството на правосъдието за противодействие на корупцията в съдебната система.

Николай Цонев, министър на отбраната на:
1. Въпрос от н.п. Христо Кирчев относно закупуване на две остарели белгийски фрегати, миночистач и строежа на две нови френски корвети за Военноморския флот на Република България.
2. Въпрос с писмен отговор от н.п. Пламен Славов относно отделените финансови средства до момента за утилизация на боеприпаси от складове на Министерството на отбраната.

Поради участие в консултации, свързани с прилагане на чл. 4 и чл. 5 от Директива за отпадъците, организирани от заместник министър-председателя Меглена Плугчиева на 25.07.2008 г., в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и да отговори:

Джевдет Чакъров, министър на околната среда и водите на:
1. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно опазване на Къдроглавия пеликан в България;
2. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница;
3. Въпрос от н. п. Евдокия Манева относно забавяне обявяването на защитени територии;
4. Питане от н.п. Стела Банкова относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване на дългогодишната тежка екологична криза в с. Поибрене и стратегия на министерството за прочистване на реката, почвата и питейната вода;
5. Питане от н.п. Евдокия Манева относно политиката на Министерството на околната среда и водите за решаване проблемите с болничните отпадъци;
6. Питане от н.п. Евдокия Манева относно политиката на Министерството на околната среда и водите към организациите за оползотворяване на отпадъци;
7. Питане от н.п. Евдокия Манева относно опазване на резерватите и националните паркове в България;
8. Питане от н.п. Павел Шопов относно изграждане на нови водноелектрически централи;
9. Питане от н.п. Тодор Батилов относно политиката на министерството по изпълнението на конституционните норми и международните правни актове за опазване на природата по крайбрежието от застрояването през последните години.
Общ брой: 18 ( писмени: 11 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
На 25.7.2008 г. са проведени разисквания по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища. Прието е решение.
Форма за търсене
Ключова дума