Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/11/2008
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на GSM-услугите в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно реакцията на Министерството на външните работи по повод изявленията на постоянния представител на Москва в ЕС г-н Владимир Чижов.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно търга за четвърти GSM-оператор.

4. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно такса електропреносна мрежа.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно начина на определяне на времетраенето на GSM-услугите в България.

6. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране по определяне на цената на питейната вода в страната.

II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно паркинга на Терминал 2 на Летище София.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта и българското правителство за изпълнение на Оперативна програма "Транспорт".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на такси за българските превозвачи, преминаващи през територията на Република Турция.

4. Питане от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно подобряване на качеството на пътническия ж.п. транспорт по линията София - Перник.

III. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно ДДС върху субсидиите за млекопроизводителите.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката и практиката на МЗХ по наемането на външни консултантски и одитни фирми по дейността на ДФ"Земеделие".

IV. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно продължаващите проблеми с читалище "Отец Паисий" в квартал "Редута".

V. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно случаи на осъдени служители на МВР заради изпълнение на служебния си дълг.

2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите случаи на насилие над лекари и медицински работници в страната.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неправомерното движение на каруци в София.

4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно диференцираното заплащане на служителите от системата на МВР.

5. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно Прилагането на Регламент 1931/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за местния граничен трафик.

6. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нови моменти в политиката на МВР за осигуряване на обществения ред и законност, за опазване на живота и собствеността на гражданите и стратегия за недопускане на престъпления и за разкриване на извършителите.

7. Питане от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно посегателствата върху мюсюлманските молитвени домове - джамии.

VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери.

2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството на Република България за осигуряване на почивка на българските пенсионери.

VII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.

3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно влошаване на условията за работа на личните лекари.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.

7. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.

8. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ относно издаване на здравен сертификат при износ на български вина в трети страни.

VIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за противодействие на финансовата криза.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на заместник-директори в Агенция "Митници".

IX. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политика на ценообразуване в Булгаргаз Холдинг и опасностите пред българската икономика.

2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно икономическите последствия от договора за транзит на газ към Турция, Гърция и Македония.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос от народния представител Иван Сотиров;
- министърът на земеделието и храните Валери Цветанов - на въпрос от народния представител Иван Сотиров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, поради годишен отпуск.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно продължителното затваряне на пътни връзки, свързващи Северна и Южна България (връчен на 7 ноември 2008 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно конфликт на интереси в Държавната агенция за енергийно и водно регулиране (връчен на 7 ноември 2008 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно напрежение в колектива на Овощарски институт - гр. Пловдив (връчен на 7 ноември 2008 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ремонтни дейности на пътната инфрастуктура в община Ковачевци, област Перник (връчен на 7 ноември 2008 г.).

===Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно цената на GSM-услугите в България.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно търга за четвърти GSM-оператор.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно реакцията на Министерството на външните работи по повод изявленията на постоянния представител на Москва в ЕС г-н Владимир Чижов.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ, относно такса електропреносна мрежа.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране по определяне на цената на питейната вода в страната.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно начина на определяне на времетраенето на GSM-услугите в България.Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно ДДС върху субсидиите за млекопроизводителите.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката и практиката на МЗХ по наемането на външни консултантски и одитни фирми по дейността на ДФ"Земеделие".Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно паркинга на Терминал 2 на Летище София.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въвеждане на такси за българските превозвачи, преминаващи през територията на Република Турция.Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на Министерството на транспорта и българското правителство за изпълнение на Оперативна програма "Транспорт".Устен отговор в заседанието на 7 ноември 2008 г. на питане от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ, относно подобряване на качеството на пътническия ж.п. транспорт по линията София - Перник.
Форма за търсене
Ключова дума