Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/12/2008
I. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно правителствената политика за разпореждане с държавно имущество.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за осигуряване изпълнението на разпоредбите на Закона за защита на животните към ноември 2008 г.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно ситуацията в Изпълнителната агенция "Борба с градушките".

4. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ относно изплащане на субсидиите за директни плащания на единица площ към земеделските производители.

5. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ относно реализацията на мерки по Програмата за развитие на земеделието и селските райони.

II. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно грубо нарушаване на Закона за българското гражданство.

III. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.

3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно влошаване на условията за работа на личните лекари.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.

7. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.

IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери.

2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството на Република България за осигуряване на почивка на българските пенсионери.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на министерството и правителството за преизчисляване пенсиите на българските пенсионери.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Меглена Плугчиева - на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев;
- министърът на вътрешните работи Михаил Миков - на 2 въпроса от народните представители Атанас Атанасов, и Станислав Станилов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Поради официалното посещение в Република България на министър-председателя на Република Молдова, Н. пр. г-жа Зинаида Грачаньй от 5 до 6 декември 2008 г., в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
.
.
Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ, относно включването на проект "Ремонт на напоителния канал в землището на селата Гърмен и Марчево" в програмата на МЗХ за 2009 год (връчен на 5 декември 2008 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ, относно издаване на здравен сертификат при износ на български вина в трети страни (връчен на 5 декември 2008 г.).

===

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно грубо нарушаване на Закона за българското гражданство.Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на правителството на Република България за осигуряване на почивка на българските пенсионери.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно политиката на министерството и правителството за преизчисляване пенсиите на българските пенсионери.Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно правителствената политика за разпореждане с държавно имущество.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за осигуряване изпълнението на разпоредбите на Закона за защита на животните към ноември 2008 г.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ, относно ситуацията в Изпълнителната агенция "Борба с градушките".Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ, относно реализацията на мерки по Програмата за развитие на земеделието и селските райони.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ, относно изплащане на субсидиите за директни плащания на единица площ към земеделските производители.Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ, относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно влошаване на условията за работа на личните лекари.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.Устен отговор в заседанието на 5 декември 2008 г. на питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.
Форма за търсене
Ключова дума