Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/09/2009
I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно закриване на Териториално митническо управление Видин.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно уволнения в системата на Държавната агенция по горите.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно състоянието на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН).

II. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерството на културата към нарушения в резерват "Стария Несебър".

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения в Национален Архитектурно-археологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно проект за изграждане на пречиствателна станция в град Ловеч.

IV. Божидар Димитров, Министър без портфейл ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно информационен сайт на Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет.

V. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно контрола върху концесионирането на плажовете по българското Черноморие.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно връзката на град Стара Загора с АМ "Тракия".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на тунел под Шипка.

VI. Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно възможността за откриване на филиал на Стопанска Академия "Димитър А. Ценов" - Свищов в град Ловеч и направените постъпки за това.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, и Иван Костов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на 2 въпроса от народния представител Огнян Стоичков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на външните работи Румяна Желева.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно контрол на търговията на стоки с възможна двойна употреба (връчен на 25 септември 2009 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно груби нарушения в горския фонд на територията на горско стопанство "Старо Оряхово" край с.Шкорпиловци, Варненска област (връчен на 25 септември 2009 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно спирането на работата по Проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ № 9 Кюстендил - София (връчен на 25 септември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от път ІІІ-3002 (връчен на 25 септември 2009 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно практики по проект "Красива България" (връчен на 25 септември 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, относно нарушения на българското законодателство от гръцката фирма "Орама ЕООД", находяща се в с. Катунци, обл. Благоевград (връчен на 25 септември 2009 г.).

===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно закриване на Териториално митническо управление Видин.Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно уволнения в системата на Държавната агенция по горите.Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно състоянието на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно контрола върху концесионирането на плажовете по българското Черноморие.Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на тунел под Шипка.Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно връзката на град Стара Загора с АМ "Тракия".Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно възможността за откриване на филиал на Стопанска Академия "Димитър А. Ценов" - Свищов в град Ловеч и направените постъпки за това.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно позицията на Министерството на културата към нарушения в резерват "Стария Несебър".Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно нарушения в Национален Архитектурно-археологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно проект за изграждане на пречиствателна станция в град Ловеч.Божидар Димитров, Министър без портфейл:Устен отговор в заседанието на 25 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно информационен сайт на Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума