Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/10/2009
I. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно неизплатени плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

II. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК; КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ; ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище".

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно неплащане на дължими заплати от "Еврогард ТЕКС" ЕООД в Луковит и неизпълнение на предписания от инспекцията по труда.

IV. Николай Младенов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА относно приема на деца в детски градини, построени от Министерството на отбраната.

V. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ относно мораториум върху новоназначенията по Закона за съдебната власт.

2. Въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ относно сграда на Софийския районен съд.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на здравеопазването Божидар Нанев.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно избора на критерия за изчисление на средствата за заплати и осигурителни вноски, предоставяни на общините за персонала зает в делегирана ейност 122 "Общинска администрация" (връчен на 2 октомври 2009 г.).Румяна Желева, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно действията на Министерството на външните работи по защита интересите на българската гражданка Спаска Митрова, лишена от свобода в Република Македония (връчен на 2 октомври 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно спирането на Проект за изграждане на канализация в с. Лешница, община Сандански, постъпил в ПУДООС с вх. № КАН-5448 от 28.10.2004 г (връчен на 2 октомври 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно пререгистрация на ливади и пасища като изоставени ниви (връчен на 2 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно схемите и мерките за директни плащания на площ (връчен на 2 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно забавено разглеждане на проекти от фонд "Земеделие" (връчен на 2 октомври 2009 г.).

===Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно неплащане на дължими заплати от "Еврогард ТЕКС" ЕООД в Луковит и неизпълнение на предписания от инспекцията по труда.Николай Младенов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА, относно приема на деца в детски градини, построени от Министерството на отбраната.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно мораториум върху новоназначенията по Закона за съдебната власт.Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно сграда на Софийския районен съд.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно неизплатени плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 2 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК; КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ; ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ, относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище".
Форма за търсене
Ключова дума