Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/10/2009
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно убийство в село Литаково, община Ботевград.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно разкриването на полицейски участъци в общините - Добричка, с.Карапелит и с.Топола - община Каварна.

3. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно зачестилите случаи на телефонни измами.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно дейността на Агенцията за следприватизационен контрол.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно фалита на основни предприятия в Троян.

III. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно задължително изследване на кръвна захар на деца при постъпване в детска градина.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод "Биовет" - Пещера.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно националните доплащания за единица площ за 2009 г.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народните представители Иван Костов и Веселин Методиев;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 3 въпроса от народните представители Корнелия Нинова, Пенко Атанасов, и Георги Божинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 5 въпроса от народните представители Павел Шопов, Димчо Михалевски (2 въпроса), Огнян Пейчев, и Кирил Гумнеров и на питане от народния представител Четин Казак;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно престъпността в град Бяла Черква, община Павликени (връчен на 9 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно причината за провала на мероприятия по разработката "Лиана" (връчен на 9 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно упражнено физическо насилие от служители на 2-ро РПУ, гр.Плевен срещу български граждани от ромски произход (връчен на 9 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно изчезнало лице от с. Габрене, община Петрич (връчен на 9 октомври 2009 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно евентуално двойно гражданство (връчен на 9 октомври 2009 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно участие на Будимир Куйович в телевизионно предаване (връчен на 9 октомври 2009 г.).Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно закриването на ОУ "Кирил и Методий" в село Боримечково, област Благоевград (връчен на 9 октомври 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно управлението на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (връчен на 9 октомври 2009 г.).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно Наредбата за закрила на даровити деца от 2003 година и конкретното й приложение в спорта (връчен на 9 октомври 2009 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно убийство в село Литаково, община Ботевград.Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно зачестилите случаи на телефонни измами.Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно разкриването на полицейски участъци в общините - Добричка, с.Карапелит и с.Топола - община Каварна.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно дейността на Агенцията за следприватизационен контрол.Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно фалита на основни предприятия в Троян.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно задължително изследване на кръвна захар на деца при постъпване в детска градина.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод "Биовет" - Пещера.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 9 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно националните доплащания за единица площ за 2009 г.
Форма за търсене
Ключова дума