Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/07/2002
I. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изискванията на Тарифа 1/2 Р-С на Българските държавни железници.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ТАНКОВ относно изпълнението на стачното споразумение в Пристанище Бургас ЕАД от 30.05.2002 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на работата на Варненската корабостроителница.

II. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на напълно или частично заплащане на лекарства.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно промени в Съвети на директорите на лечебни заведения за болнична помощ, финансирани от Държавния бюджет.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно използването на химически тоалетни в страната.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно зачестилите смъртни случаи в болниците и епидемични заболявания на деца.
5. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно начина на определяне на годишните такси за платено обучение на специализанти и докторанти в системата на здравеопазването.

III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ, БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно действия на областния управител на област Силистра Петко Добрев, довели до задълбочаване на кризата в Общински съвет-Тутракан, блокиране на дейността му като орган на местното самоуправление и до обществено напрежение в община Тутракан.

IV.Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно предприетите действия в общините Долна Митрополия и Гулянци, област Плевен в резултат на наводнения след обилни дъждове довели до унищожаване на пътни настилки, разрушаване на домове и наводнения на общински и частни имоти.

V. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно освобождаването на управителите на клон гр. Благоевград и клон гр. Кюстендил на "Електроразпределение"-ЕАД София област.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ТАНКОВ относно ползването на топлинната енергия от гражданите в големите градове.

VI. Меглена Кунева. министър по европейските въпроси ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно преговорните позиции на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

VII. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно реализацията на средствата, отпуснати от световната банка за преструктуриране и развитие на В и К дружествата в България (т. нар. воден заем).
2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно държавната политика по отношение на незаконното строителство.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно освобождаването на управителя на "Пътно поддържане" - Карлово ЕООД.

VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на регистрираните между 1980 и 1990 г. български задгранични фирми и дружества.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно руските имоти в България.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно финансирането на проекта ВО 0004.02 "Инвестиране в бизнесинкубатори в райони с индивидуален упадък" заради непрозрачна и "нечиста" процедура.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възнаграждението на управляващия директор на "Сибикар Карели Елеватори" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
6. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно мерки на Министерството на икономиката за членството на Република България в Европейската патентна организация.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно състоянието на "Балканкар-Дунав" АД - гр. Лом.
8. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отношението на Министерството на икономиката към ликвидацията на "ЕКОЕЛ" - ЕАД - гр. Плевен.
9. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ относно приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" - АД.

IX. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерките на МВР за справяне с полицейската бруталност над задържани лица.

Х. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно недостатъци в Наредбата за обменните бюра.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мотивите за уволнения в Агенция "Бюро за финансово разузнаване".

XI. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно занижения прием на студенти в Медицинския колеж в гр. Шумен.

На основание чл. 78, ал. З от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Веселин Черкезов;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос от народния представител Йордан Соколов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Димитър Абаджиев, се отлага отговора на неговия актуален въпрос от министъра на правосъдието Антон Станков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министьр-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на културата Божидар Абрашев и министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Форма за търсене
Ключова дума