Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/11/2009
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи.

2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно изразходване на бюджетни средства от кабинета "Станишев" по Комуникационната стратегия за членство в ЕС и Националната програма за отбелязване на независимостта на България и констатирани злоупотреби и разхищения.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно отпускане на 5 000 000 лева на община Пловдив от Министерския съвет.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно финансиране на проекта АЕЦ "Белене".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно процедура за избор на инвеститори на АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ратифициране на многостранното споразумение за изграждане на газопровода "Набуко".

4. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно петролопровода "Бургас-Александруполис".

5. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ; ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ относно изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно изготвяне и одобряване на Национална устройствена схема на България.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно почистването на пътната мрежа на Република България във връзка със започналите интензивни снеговалежи.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно процедурата по издаване на Разрешение за ползване на Екологичен завод за преработка на отпадъци край с. Шишманци, Пловдивска област.

IV. Николай Младенов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно българския военен контингент в Афганистан.

V. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на финансови средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване на лъчетерапевтична медицинска техника за лечение на пациенти с онкологични заболявания.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно правомощията на директорите на НЗОК, според новата концепция на управляващото мнозинство за здравноосигурителната система.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно значителното увеличаване на санкциите срещу личните лекари.

4. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно Многопрофилна болница за активно лечение - град Радомир.

VI. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно проект "Севтополис".

VII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за разполагане на машини за "обратно изкупуване на отпадъци".

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно депозиране на твърди битови отпадъци от София в сметището на Ловеч.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно използването на минералните извори в град Хисаря.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за защита на водните ресурси в България.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
.
.
Николай Младенов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно стопанисването на закрити военни поделения (връчен на 6 ноември 2009 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно изразходване на бюджетни средства от кабинета "Станишев" по Комуникационната стратегия за членство в ЕС и Националната програма за отбелязване на независимостта на България и констатирани злоупотреби и разхищения.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно отпускане на 5 000 000 лева на община Пловдив от Министерския съвет.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно изготвяне и одобряване на Национална устройствена схема на България.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно почистването на пътната мрежа на Република България във връзка със започналите интензивни снеговалежи.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно процедурата по издаване на Разрешение за ползване на Екологичен завод за преработка на отпадъци край с. Шишманци, Пловдивска област.Николай Младенов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно българския военен контингент в Афганистан.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно усвояване на финансови средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване на лъчетерапевтична медицинска техника за лечение на пациенти с онкологични заболявания.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно значителното увеличаване на санкциите срещу личните лекари.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно правомощията на директорите на НЗОК, според новата концепция на управляващото мнозинство за здравноосигурителната система.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно Многопрофилна болница за активно лечение - град Радомир.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно проект "Севтополис".Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно политиката на правителството за разполагане на машини за "обратно изкупуване на отпадъци".Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно депозиране на твърди битови отпадъци от София в сметището на Ловеч.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно използването на минералните извори в град Хисаря.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за защита на водните ресурси в България.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно финансиране на проекта АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно процедура за избор на инвеститори на АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно петролопровода "Бургас-Александруполис".Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ; ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА; ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, относно изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис.Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ратифициране на многостранното споразумение за изграждане на газопровода "Набуко".
Форма за търсене
Ключова дума