Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/11/2009
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно охрана на частно парти от служители на МВР.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно финансиране на проектите по Програмата за развитие на селските райони.

2. Питане от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ относно изпълнение на постановления на Министерския съвет за предоставяне на бюджетни средства за увеличаване капитала на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изпълнението на договора за приватизация на "Дунав" АД - Лом.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нотификация на държавната помощ № 607/2008- намаляване на облагането на биогоривата.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно политиката на министерството спрямо структури с отношение към механизацията на земеделието.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура".

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно назначаването на нови служители в ТЕЦ Марица Изток 2.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно избора на станции и хотели, където ТЕЦ Марица Изток 2 изпращат служителите си.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно изваждане на Булгартрансгаз ЕАД от структурата на Български Енергиен Холдинг ЕАД.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средствата от Европейския съюз за изграждане на алтернативни връзки за доставки на природен газ.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разходване на бюджетни средства от Министерството на икономиката и енергетиката през 2008 - 2009 г.

6. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно финансови измами с обществени поръчки в Мини Марица Изток 2.

7. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на приватизацията на "Булгартабак" Холдинг АД.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно мерки на Министерството на образованието, младежта и науката по решаване на скандала с изгубените протоколи от изпити в пловдивския филиал на Техническия университет.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на външните работи Румяна Желева - на 2 въпроса от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Михаил Михайлов, и Валентин Николов и на 2 питания от народните представители Иван Николаев Иванов, и Николай Пехливанов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Петър Курумбашев.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ, относно предназначението и класирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност (връчен на 27 ноември 2009 г.).Румяна Желева, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно възможност за построяване на български дом за поклонници в Йерусалим (връчен на 27 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изпълнението на завещанието на г-н Теодор Димитров, в полза на българската държава (връчен на 27 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно арест на български кораб в Гамбия (връчен на 27 ноември 2009 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която е под управлението на Министерството на образованието, младежта и науката (връчен на 27 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно сигнал за нередности в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” - София (връчен на 27 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно сигнал за нарушения в Професионалната гимназия по пътностроителна и транспортна техника (ПГ по ПСТТ) (връчен на 26 ноември 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно назначения на ръководни кадри без изискуемото образование в Горско стопанство Върбица, Шуменска област (връчен на 27 ноември 2009 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно Цесия/Изкупуване на вземания на Национална компания "Железопътна инфраструктура" към "БДЖ" ЕАД (връчен на 27 ноември 2009 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно охрана на частно парти от служители на МВР.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ, относно финансиране на проектите по Програмата за развитие на селските райони.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на питане от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, относно изпълнение на постановления на Министерския съвет за предоставяне на бюджетни средства за увеличаване капитала на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно изпълнението на договора за приватизация на "Дунав" АД - Лом.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно мерки на Министерството на образованието, младежта и науката по решаване на скандала с изгубените протоколи от изпити в пловдивския филиал на Техническия университет.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно политиката на министерството спрямо структури с отношение към механизацията на земеделието.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно изваждане на Булгартрансгаз ЕАД от структурата на Български Енергиен Холдинг ЕАД.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно усвояване на средствата от Европейския съюз за изграждане на алтернативни връзки за доставки на природен газ.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно назначаването на нови служители в ТЕЦ Марица Изток 2.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно избора на станции и хотели, където ТЕЦ Марица Изток 2 изпращат служителите си.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно финансови измами с обществени поръчки в Мини Марица Изток 2.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разходване на бюджетни средства от Министерството на икономиката и енергетиката през 2008 - 2009 г.Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на приватизацията на "Булгартабак" Холдинг АД.
Форма за търсене
Ключова дума